24. 10. 2020  16:58 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

     
     
Projekty          
Orgány
     
Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Optimalizácia biotechnologickej produkcie mikrobiálnych pigmentov
Autor:
Ing. Zuzana Krivošíková
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Optimalizácia biotechnologickej produkcie mikrobiálnych pigmentov
Abstrakt:
Rastúci dopyt po karotenoidoch sústredil v súčasnosti pozornosť na poskytovanie vhodných biosyntetických rámcov pre ich výrobu. Vzhľadom k tomu, že synteticky pripravované karotenoidy boli prísne regulované, fermentačné techniky využívajúce kvasinky (Rhodotorula sp., Sporobolomyces sp. and Phaffia sp.) tvoriace červené pigmenty sa začali považovať za jednu z perspektívnych ciest pre ich prirodzenú produkciu. Kmene Rhodotoruly sú všeobecne považované za kvasinky produkujúce pigmenty s dominantnou syntézou beta-karoténu a nižšou tvorbou torulénu a torularhodínu. Cieľ práce bol zameraný na reguláciu biosyntézy karotenoidných pigmentov kvasinkou Rhodotorula glutinis pri rôznych uhlíkatých (glukóza, fruktóza, maltóza, laktóza, galaktóza) a dusíkatých (KNO3, (NH4)2HPO4, (NH4)2SO4, corn steep , močoviny, kvasničný extrakt) zdrojoch. Zatiaľ čo glukóza a médium bez kvasničného extraktu (ako vplyvu dusikatého zdroja) zvýšili produkciu beta-karoténu, fruktóza a močovina aktivovali produkciu torulénu. Pigmenty izolované z média, v ktorom bola glukóza sterelizovaná zvlášť a z média s lyzínom majú výrazné antioxidačné vlastnosti.
Kľúčové slová:
kvasinky, karotenoidné pigmenty, Rhodotorula

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Autor diela poskytol licenciu na využitie záverečnej práce svojmu školiteľovi: doc. Ing. Milanovi Čertíkovi, PhD. v súlade s §51 odsek 2 autorského zákona..


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene