24. 10. 2020  16:48 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

Kontakty     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Konverzia extracelulárnych olejov na kyselinu arachidónovú pomocou Mortierella alpina
Autor:
Ing. Vlasta Matušovičová
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Konverzia extracelulárnych olejov na kyselinu arachidónovú pomocou Mortierella alpina
Abstrakt:V našej práci sme sa zamerali na skríning viacerých kmeňov Mortierella alpina, z ktorých sme vybrali producenta s najzaujímavejším zložením celkového lipidu z hľadiska obsahu kyseliny arachidónovej, ktorým bol kmeň Mortierella alpina Peyronel CCF 2861, ktorý tvoril 22,7% AA v celkovom lipide. Takisto sme zisťovali mieru konverzie extracelulárnych olejov na AA, ktoré boli do kultivačného média pridané vo forme ľanového, olivového a slnečnicového oleja v koncentráciach 0,1% a 1%. Rast biomasy najviac podporil prídavok olivového oleja, kde sme zaznamenali 85,4% zvýšenie hmotnosti celkovej biomasy. Vyšší prídavok olivového oleja zvýšil výťažnosť biomasy na 8,9 g/l a takisto sa zvyšoval bezlipidický podiel biomasy na 5,9 g/l. Prídavkom olivového oleja v koncentrácii 0,1% sme dosiahli výťažnosť až 23,4 mg AA/g biomasy.
Kľúčové slová:Mortierella, kyselina arachidónová, extracelulárne oleje

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Autor diela poskytol licenciu na využitie záverečnej práce svojmu školiteľovi doc. Ing. Milanovi Čertíkovi, PhD. v súlade s §51 odsek 2 autorského zákona.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene