28. 10. 2020  9:00 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Biotechnologická príprava polynenasýtených mastných kyselín a pigmentov polosuchými kultiváciami
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Emília Breierová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Biotechnologická príprava polynenasýtených mastných kyselín a pigmentov polosuchými kultiváciami
Abstrakt:
Cieľom práce bolo štúdium duálnej produkcie polynenasýtených mastných kyselín a karotenoidných pigmentov vláknitými hubami rodu Mucor polosuchými kultiváciami na cereálnych substrátoch a sledovanie vplyvu prídavkov olejov a C-zdrojov na ich produkciu. Tieto metabolity zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v ľudskom organizme a sú dôležité pri prevencii mnohých ochorení. Pri práci sme sa sústredili na produkciu kyseliny gama-linolénovej (GLA) a beta-karoténu štyrmi produkčnými kmeňmi, z ktorých sme nakoniec zvolili jeden - Mucor circinelloides f. lusitanicus CCF 2617. Tento kmeň ako jediný produkoval beta-karotén (ostatné tvorili len 15-cis-beta-karotén) a poskytoval na všetkých substrátoch dobré výťažky GLA. Spomedzi testovaných substrátov sme najlepšiu produkciu zaznamenali na ražných otrubách, kedy sme fermentáciou získali výťažok 0,0015 mg beta-karoténu /g bioproduktu (BP) a 3,0 mg GLA /g BP s 13,5 % obsahom GLA v celkovom lipide. Vlhkosť substrátu ovplyvnila hlavne produkciu GLA. Najlepšiu výťažnosť sme dosiahli prídavkom vody v pomere 1:1 k substrátu (3,0 mg GLA /g BP). Na produkciu beta-karoténu mala vlhkosť substrátu minimálny vplyv. Sledovaním kinetiky tvorby GLA a beta-karoténu sme zistili, že najvhodnejšie je ukončiť kultiváciu v piatom dni, kedy sme dosiahli najvyšší výťažok GLA (až 2,8 mg GLA na g BP) a výťažok beta-karoténu dosiahol hodnotu 0,0031 mg /g BP. Prídavkom olejov ku substrátu sme pozorovali výrazné zlepšenie celkovej produkcie GLA (až 7-násobné zvýšenie výťažku). Na produkciu pigmentov prídavky olejov nemali očakávaný vplyv (ľanový olej úplne reprimoval produkciu beta-karoténu). Prídavkom glukózy sme dosiahli zvýšenie tvorby GLA aj beta-karoténu (až 3,5-násobné zvýšenie výťažku pri 30 - 40 % prídavku glukózy ku substrátu). Prídavok laktózy pozitívne ovplyvnil tvorbu GLA (výťažok sa zvýšil až 3-násobne) no úplne potlačil tvorbu beta-karoténu.
Kľúčové slová:
polynenasýtené mastné kyseliny, polosuché kultivácie, pigmenty, huby

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Autor diela poskytol licenciu na využitie záverečnej práce svojmu školiteľovi Doc. Ing. Milanovi Čertíkovi, PhD. v súlade s § 51, odsek 2 autorského zákona .


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene