24. 10. 2020  16:13 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

Kontakty
     
Výučba     Projekty     Publikácie     
     
Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Charakterizácia rastu a lipofilných metabolitov Phaffia rhodozyma
Autor:
Pracovisko: Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedúci práce:
prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Charakterizácia rastu a lipofilných metabolitov Phaffia rhodozyma
Abstrakt:
Astaxantín produkovaný Phaffia rhodozyma sa používa nielen ako prírodné farbivo, ale aj ako antioxidant. V rade biotechnologických výhod Phaffia rhodozyma ako producenta astaxantínu stojí problém kviescencie - hibernácie v období letných mesiacov. Kryoskopickou konzerváciou kultúry v aktívnej fáze rastu v kvapalnom dusíku v apríli 2008 a rozmrazením v júli 2010 bol predpoklad, že bude možné prekonať obdobie útlmu. Náš predpoklad sa nepotvrdil, a obdobie útlmu -- kviescencia nastala v prvej kultivácii po rozmrazení kultúry z kvapalného dusíka. S postupujúcimi rekultiváciami rast kultúry stúpal. Prišli sme k novému zisteniu, že Phaffia rhodozyma si aj pri uskladnení v kvapalnom dusíku ''pamätá'', v akom fyziologickom štádiu sa nachádza a po rozmrazení a rekultiváciách kviesciencia nastupuje opäť v letných mesiacoch (júl, august). Bunky z prvej rekultivácie mali viac ako 80 % esterov sterolov a nasýtených mastných kyselín vo svojich lipidických štruktúrach. S postupujúcimi kultiváciami klesal obsah týchto látok a stúpal obsah kyseliny olejovej. Zo sledovaných stresových faktorov (železité ióny, etídiumbromid) sa zistilo, že železité ióny nielenže stimulovali rast ale aj produkciu astaxantínu. Pri kultivácii s prídavkom Fe3+ iónov do média i inokula dosiahla produkcia astaxantínu hodnotu 19,8 mg/l a akumulácia astaxantínu bola 2-násobná oproti kontrole. Najlepším stimulantom tvorby astxantínu bol etídiumbromid, kde po jeho aplikácii bola dosiahnutá maximálna produkcia astaxantínu (28 mg/l) ako aj jeho akumulácia v bunkách (6,4 mg/g biomasy).
Kľúčové slová:Phaffia rhodozyma, astaxantín, kviescencia, lipofilné metabolity

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Autor diela poskytol licenciu na využitie záverečnej práce svojmu školiteľovi doc. Ing. Milanovi Čertíkovi, PhD. v súlade s §51 odsek 2 autorského zákona..


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene