24. 10. 2020  16:54 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Milan Čertík, PhD.
Identifikačné číslo: 3922
Univerzitný e-mail: milan.certik [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

Kontakty
     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv kultivačných podmienok na tvorbu derivátov sterolov u Pichia pastoris
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv kultivačných podmienok na tvorbu derivátov sterolov u Pichia pastoris
Abstrakt:
Pichia pastoris syntetizuje rôzne typy lipidov vrátane derivátov sterolov. Cieľom práce bolo charakterizovať lipidické štruktúry u P. pastoris a popísať ich tvorbu počas rastu kvasinky na dvoch uhlíkových substrátoch. Výsledky bakalárskej práce možno zhrnúť nasledovne: Hlavné štruktúry nepolárnych lipidov u P. pastoris boli voľné steroly, voľné mastné kyseliny, triacylglyceroly a estery sterolov. Dominantné polárne lipidy sú tvorené fosfatidylcholínom, fosfatidyletanolamínom a glykozylovanými sterolmi. V profile celkových sterolov prevládal ergosterol ako ich hlavná zložka, ďalšími sterolmi nachádzajúcimi sa vo vyšších množstvách v celkovej frakcii sterolov sú zymosterol, cholestadienol, ergostadienol, ergostatetraenol, fecosterol a lanosterol. Celkové mastné kyseliny u P. pastoris sú charakterizované najmä dominanciou kyseliny olejovej (C18:1) a linolovej (C18:2). Profil celkových mastných kyselín ešte dopĺňajú kyselina stearová (C18:0), palmitová (C16:0), palmitolejová (C16:1), a alfa-linolénová (C18:3). Pri porovnaní glukózy a sacharózy ako rôznych zdrojov uhlíka sme zistili, že pri raste kultúry kvasiniek na sacharóze sa zvyšuje podiel kyseliny stearovej a palmitovej. Naopak koncentrácia kyseliny olejovej bola celkovo vyššia pri použití glukózy ako uhlíkového zdroja. Prídavok glukózy a následné zvyšovanie jej koncentrácie až na 10 % v kultivačnom médiu sa prejavil zvýšením množstva TAG (z 8 % na 28 %) a úbytkom esterov sterolov (z 27 % na 17%). Zvyšovaním koncentrácie glukózy do 2 % rástlo aj zastúpenie fosfatidylcholínu a fosfatidyletanolamínu v celkových polárnych lipidoch. Hladina glykozylovaných sterolov v polárnych lipidoch bola maximálna (15%) pri 5 % obsahu glukózy v médiu.
Kľúčové slová:
Pichia pastoris, lipidy, steroly


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene