Oct 30, 2020   0:15 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Juma Haydary, PhD.
Identification number: 3923
University e-mail: juma.haydary [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson
     
     Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Adamíková, PhD.
Návrh jednotky na rýchlu pyrolýzu biomasy
May 2013Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Manhal Al Baradhy
Gasification of mixed municipal solid waste
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Bajzíková
Dvojstupňové splyňovanie biomasového odpadu
May 2017Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Ballová
Contaminants in Refuse -Derived -Fuel (RDF) pyrolysis gas
June 2020
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Béreš
Estimation of the kinetic parameters of a pyrolysis model with secondary cracking of the liquid phase
May 2019
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Borošová
Charakterizácia surovín a produktov dvojstupňového splyňovania biomasového odpadu
May 2017
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Brezovszký
Súčasné splyňovanie uhlia a polymérneho odpadu
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Datko
Simulácia a optimalizácia rektifikačných kolón
May 2009
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Karin Dénesová
Tar cracking in waste gasification using a carbon based catalyst obtained by pyrolysis of waste
May 2019
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milota Fáberová, PhD.
Separácia zmesi styrén - etylbenzén
May 2010Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Gazdová
Gasification of municipal solid waste in a two stage catalytic gasification unit
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Gelinger
Pyrolýza a splyňovanie zmesného polymérneho odpadu
May 2014Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Genčúrová
Návrh jednotky na pyrolýzu zmesí polymérneho odpadu
May 2013
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Genčúrová
Vplyv zloženia pri pyrolýze zmesného polymérneho odpadu
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
Final thesis
Written by (author): Andrew Grant
Secondary catalytic cracking in biomass slow pyrolysis
May 2013
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janka Helcová
Simulácia primárneho delenia ropy a jej experimentálne overenie
May 2010
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Desana Hlbocká
Znižovanie obsahu dechtu v procesnom plyne pri splyňovaní lignocelulózovej biomasy –vplyv procesných parametrov
May 2015Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Bohdana Hozová
Distribution of chlorine and sulfur into the products of Refused-Derived Fuel (RDF) gasification and proposal for measures to reduce their concentrations in the process gas
June 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Michal Hruška
Modelovanie pokročilých materiálovo a energeticky efektívnych technológií a procesov v priemysle
May 2023Displaying the final thesis
20.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Jakub Husár
Vývoj matematického modelu reaktora skrutkového typu na pyrolýzu heterogénnych tuhých odpadov a jeho experimentálne overenie
May 2021
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Helena Chovancová
Monitoring tvorby koksu v zariadeniach katalytického krakovania uhľovodíkov
May 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Helena Chovancová
Stanovenie miery zakoksovania potrubia pri transporte ropných produktov
May 2010
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Jankovichová
Znižovanie obsahu dechtu v procesnom plyne pri splyňovaní lignocelulózovej biomasy –charakterizácia a úprava katalyzátora
May 2015Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kristína Jankurová
Návrh procesu splyňovania nekovového odpadu z recyklácie automobilov
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Kebísek
Výpočet hrúbky koksu, vzniknutej pri transporte ropných produktov
May 2008
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michaela Klenovičová
Modelovanie katalytického hydrokrakovania vákuového zvyšku
May 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Krekulová
Design of a unit for carbonization of waste tire pyrolysis solid product and its integration to the pyrolysis unit
May 2019
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Márton Labanc
Energy integration of two stage gasification of waste and biomass
May 2019
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marián Lesný
Rýchla pyrolýza lignocelulózovej biomasy
May 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Eduard Manek, PhD.
Modeling of catalytic hydrocracking and subsequent fractionation of heavy hydrocarbon mixtures
June 2018
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Eduard Manek, PhD.
Modelovanie katalytického hydrokrakovania a následnej frakcionácie ťažkých uhľovodíkových zmesí
May 2017
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Eduard Manek, PhD.
Modelovanie katalytického krakovania ťažkých ropných frakcií
May 2013
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eduard Manek, PhD.
Návrh pyrolytickej jednotky na pyrolýzu odpadových pneumatík
May 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miroslav Mrva
Návrh jednotky na pyrolýzu biomasy pri rôznych tlakoch
May 2012Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Mrva
Pyrolýza a splyňovanie tuhého komunálneho odpadu
May 2014
Displaying the final thesis
36.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Abdul Wasim Noori
Indirect solar drying of agricultural products under the conditions of upland gegraphical locations
August 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Abdul Wasim Noori
Návrh procesu solárneho sušenia poľnohospodárskych produktov v geograficky vysoko položených lokalitách
May 2020
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Pavlík
Simulácia primárneho delenia ropy
May 2008Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Gabriel Polyák
Návrh jednotky na súčasné splyňovanie uhlia a odpadu
May 2011
Displaying the final thesis
40.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Mohammad Jafar Royen
Optimalizácia podmienok procesu sušenia poľnohospodárskych produktov v etážových sušiarňach v geograficky vysoko položených lokalitách.
May 2020
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Mohammad Jafar Royen
Optimisation of process conditions of drying agricultural products in tray batch dryers at upland geographical locations
August 2019
Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Sághy
Pyrolýza tuhých palív
May 2010
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Sand
Simulácia procesu spracovania ropy
May 2007
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Snopková
Termický rozklad nekovových zvyškov automobilov
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Dalibor Susa, PhD.
Experimentálny výskum a modelovanie pyrolýzy tuhého odpadu a biomasy
August 2015
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dalibor Susa, PhD.
Pyrolýza viacvrstvových obalov (Tetrapak)
May 2011Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Szvitek
Termická dekompozícia odpadových polymérov
May 2008
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivan Šelinger
Obsah dechtu v procesnom plyne pri splyňovaní lignocelulózovej biomasy a tuhého komunálneho odpadu
May 2016
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslav Škulec
Design of char catalyst production from tire pyrolysis char
May 2020Displaying the final thesis
50.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Patrik Šuhaj
Dvojstupňové splyňovanie heterogenných tuhých odpadov
May 2021
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Patrik Šuhaj
Katalytická pyrolýza a splyňovanie tuhého alternatívneho paliva (TAP)
May 2017
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrik Šuhaj
Návrh jednotky na splyňovanie zmesného komunálneho odpadu
May 2015Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Tkáč
Rýchla pyrolýza biomasy
May 2014
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Vicenová
Pyrolýza odpadových polymérov
May 2009
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress