25. 6. 2019  7:39 Tadeáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Identifikačné číslo: 3923
Univerzitný e-mail: juma.haydary [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Adamíková
Návrh jednotky na rýchlu pyrolýzu biomasy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Manhal Al Baradhy
Gasification of mixed municipal solid waste
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Bajzíková
Dvojstupňové splyňovanie biomasového odpadu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Béreš
Stanovenie kinetických parametrov modelu pyrolýzy so sekundárnym rozkladom kvapalnej fázy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Borošová
Charakterizácia surovín a produktov dvojstupňového splyňovania biomasového odpadu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Brezovszký
Súčasné splyňovanie uhlia a polymérneho odpadu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Datko
Simulácia a optimalizácia rektifikačných kolón
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karin Dénesová
Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milota Fáberová, PhD.
Separácia zmesi styrén - etylbenzén
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dalibor Galan
Dvojstupňové splyňovanie lignocelulózovej biomasy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Gazdová
Splyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadení
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viktor Gelinger
Pyrolýza a splyňovanie zmesného polymérneho odpadu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Genčúrová
Návrh jednotky na pyrolýzu zmesí polymérneho odpadu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Genčúrová
Vplyv zloženia pri pyrolýze zmesného polymérneho odpadu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPAutor: Andrew Grant
Secondary catalytic cracking in biomass slow pyrolysis
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Janka Helcová
Simulácia primárneho delenia ropy a jej experimentálne overenie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Desana Hlbocká
Znižovanie obsahu dechtu v procesnom plyne pri splyňovaní lignocelulózovej biomasy –vplyv procesných parametrov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Jakub Husár
Vývoj matematického modelu reaktora skrutkového typu na pyrolýzu heterogénnych tuhých odpadov a jeho experimentálne overenie
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Chovancová
Monitoring tvorby koksu v zariadeniach katalytického krakovania uhľovodíkov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Helena Chovancová
Stanovenie miery zakoksovania potrubia pri transporte ropných produktov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Jankovichová
Znižovanie obsahu dechtu v procesnom plyne pri splyňovaní lignocelulózovej biomasy –charakterizácia a úprava katalyzátora
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Jankurová
Návrh procesu splyňovania nekovového odpadu z recyklácie automobilov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Kebísek
Výpočet hrúbky koksu, vzniknutej pri transporte ropných produktov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Klenovičová
Modelovanie katalytického hydrokrakovania vákuového zvyšku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Martina Krekulová
Návrh jednotky na karbonizáciu tuhého produktu pyrolýzy opotrebovaných pneumatík a jej integrácia do pyrolýznej jednotky
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Márton Labanc
Energetická integrácia dvojstupňového splyňovania odpadu a biomasy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Lesný
Rýchla pyrolýza lignocelulózovej biomasy
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eduard Manek, PhD.
Modeling of catalytic hydrocracking and subsequent fractionation of heavy hydrocarbon mixtures
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Eduard Manek, PhD.
Modelovanie katalytického hydrokrakovania a následnej frakcionácie ťažkých uhľovodíkových zmesí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eduard Manek, PhD.
Modelovanie katalytického krakovania ťažkých ropných frakcií
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eduard Manek, PhD.
Návrh pyrolytickej jednotky na pyrolýzu odpadových pneumatík
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Mrva
Návrh jednotky na pyrolýzu biomasy pri rôznych tlakoch
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Mrva
Pyrolýza a splyňovanie tuhého komunálneho odpadu
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Abdul Wasim Noori
Indirect solar drying of agricultural products under the conditions of upland gegraphical locations
august 2019Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Abdul Wasim Noori
Návrh procesu solárneho sušenia poľnohospodárskych produktov v geograficky vysoko položených lokalitách
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Pavlík
Simulácia primárneho delenia ropy
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gabriel Polyák
Návrh jednotky na súčasné splyňovanie uhlia a odpadu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Mohammad Jafar Royen
Optimalizácia podmienok procesu sušenia poľnohospodárskych produktov v etážových sušiarňach v geograficky vysoko položených lokalitách.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Mohammad Jafar Royen
Optimisation of process conditions of drying agricultural products in tray batch dryers at upland geographical locations
august 2019Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Sághy
Pyrolýza tuhých palív
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Sand
Simulácia procesu spracovania ropy
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Snopková
Termický rozklad nekovových zvyškov automobilov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Dalibor Susa, PhD.
Experimentálny výskum a modelovanie pyrolýzy tuhého odpadu a biomasy
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dalibor Susa, PhD.
Pyrolýza viacvrstvových obalov (Tetrapak)
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Szvitek
Termická dekompozícia odpadových polymérov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Šelinger
Obsah dechtu v procesnom plyne pri splyňovaní lignocelulózovej biomasy a tuhého komunálneho odpadu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Patrik Šuhaj
Dvojstupňové splyňovanie heterogenných tuhých odpadov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Šuhaj
Katalytická pyrolýza a splyňovanie tuhého alternatívneho paliva (TAP)
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Šuhaj
Návrh jednotky na splyňovanie zmesného komunálneho odpadu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Tkáč
Rýchla pyrolýza biomasy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Vicenová
Pyrolýza odpadových polymérov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná