24. 7. 2019  8:51 Vladimír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Identifikačné číslo: 3923
Univerzitný e-mail: juma.haydary [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DÉNESOVÁ, K. -- HAYDARY, J. Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Rozklad dechtov pri splyňovaní odpadu použitým katalyzátora na báze uhlíka získaného pyrolýzou odpadu
Anglický názov: Tar Cracking in Waste Gasification Using a Carbon Based Catalyst Obtained by Pyrolysis of Waste
Český názov:
Autor: Ing. Karin Dénesová
doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: catalytic decomposition of tars, municipal solid waste, katalytický rozklad dechtov, tuhý komunálny odpad, gasification, splyňovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Karin Dénesová
Posledná zmena: 01. 06. 2019, 22:25 (Import dát z knižnice)