25. 2. 2020  22:25 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Identifikační číslo: 3934
Univerzitní e-mail: svetozar.katuscak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Multikriteriálny systém hodnotenia deacidifikačných procesov
Autor: Ing. Silvia Holúbková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Multikriteriálny systém hodnotenia deacidifikačných procesov
Abstrakt:Nevyhnutnou súčasťou ochrany kultúrneho dedičstva je dôkladné poznanie súčasného stavu technológií vo svete. Predmetom skúmania v tejto práci je najmä objektívne hodnotenie masovej deacidifikácie celulózových materiálov. Technológie na deacidifikáciu sa kontinuálne vyvíjajú ako monofunkčné technológie. Sú zamerané na neutralizáciu vysokej kyslosti a vytvorenie alkalickej rezervy na konzervovanie miliónov kníh, archívnych a iných dokumentov v národných a konzervačných pamäťových inštitúciách, knižniciach, archívoch, múzeách a galériách sveta a v konzervačnom priemysle. Masová deacidifikácia a iné monofunkčné technológie, ako sú sterilizácia, spevňovanie, antioxidačná ochrana, sa postupne zdokonaľujú a vyvíjajú na multifunkčné konzervačné technológie. Problém objektívneho hodnotenia a správneho výberu konzervačnej technológie je v tom, že vo svete chýba medzinárodná štandardizácia kritérií a metód na hodnotenie masovej deacidifikácie multifunkčných konzervačných procesov, pričom hodnotenie podľa jedného vybraného kritéria môže viesť ku kardinálnym omylom. Preto sa v tejto práci navrhuje a využíva multikriteriálny systém hodnotenia a rieši sa aj problém metaanalýzy, využitia, porovnávania a syntézy výsledkov doterajších hodnotiacich štúdií. Prioritou je predĺženie životnosti. Hlavným predmetom záujmu tejto práce sú metódy a porovnávacie hodnotenie účinnosti z hľadiska mechanickej stálosti papiera. Vlastné výsledky a aj údaje z najdôležitejších objektívnych porovnávacích štúdií z celého sveta sme tranformovali do porovnateľnej formy a stanovili sme poradia procesov. Určili sme faktory účinnosti procesov a faktory predĺženia životnosti. Vyvinul sa a zaviedol do praxe systém objektívneho skúšania a hodnotenia deacidifikačných technológií a kritériá a požiadavky na výber najlepšej dostupnej technológie (BAT) pre Slovensko aj pre medzinárodné hodnotenie. Ako BAT pre masovú deacidifikáciu kníh sa vybral etanolát horečnato-titaničitý v hexametyldisiloxáne (Papersave Unisaver) a na archívne dokumenty vodný roztok hydrogénuhličitanu horečnatého a metylcelulózy (Bückeburg). Práca obsahuje návrhy na využitie výsledkov aj z nášho multikriteriálneho hodnotenia a z analýzy doterajších nedostatkov a problémov jednotlivých technológií na budúci výskum a technologický rozvoj procesov a zariadení.
Klíčová slova:celulóza, papier, kultúrne dedičstvo, stabilizácia, metaanalýza, multikriteriálne hodnotenie, deacidifikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně