28. 3. 2020  16:14 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Identifikačné číslo: 3934
Univerzitný e-mail: svetozar.katuscak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Multikriteriálny systém hodnotenia deacidifikačných procesov
Autor: Ing. Silvia Holúbková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.
Oponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Multikriteriálny systém hodnotenia deacidifikačných procesov
Abstrakt:Nevyhnutnou súčasťou ochrany kultúrneho dedičstva je dôkladné poznanie súčasného stavu technológií vo svete. Predmetom skúmania v tejto práci je najmä objektívne hodnotenie masovej deacidifikácie celulózových materiálov. Technológie na deacidifikáciu sa kontinuálne vyvíjajú ako monofunkčné technológie. Sú zamerané na neutralizáciu vysokej kyslosti a vytvorenie alkalickej rezervy na konzervovanie miliónov kníh, archívnych a iných dokumentov v národných a konzervačných pamäťových inštitúciách, knižniciach, archívoch, múzeách a galériách sveta a v konzervačnom priemysle. Masová deacidifikácia a iné monofunkčné technológie, ako sú sterilizácia, spevňovanie, antioxidačná ochrana, sa postupne zdokonaľujú a vyvíjajú na multifunkčné konzervačné technológie. Problém objektívneho hodnotenia a správneho výberu konzervačnej technológie je v tom, že vo svete chýba medzinárodná štandardizácia kritérií a metód na hodnotenie masovej deacidifikácie multifunkčných konzervačných procesov, pričom hodnotenie podľa jedného vybraného kritéria môže viesť ku kardinálnym omylom. Preto sa v tejto práci navrhuje a využíva multikriteriálny systém hodnotenia a rieši sa aj problém metaanalýzy, využitia, porovnávania a syntézy výsledkov doterajších hodnotiacich štúdií. Prioritou je predĺženie životnosti. Hlavným predmetom záujmu tejto práce sú metódy a porovnávacie hodnotenie účinnosti z hľadiska mechanickej stálosti papiera. Vlastné výsledky a aj údaje z najdôležitejších objektívnych porovnávacích štúdií z celého sveta sme tranformovali do porovnateľnej formy a stanovili sme poradia procesov. Určili sme faktory účinnosti procesov a faktory predĺženia životnosti. Vyvinul sa a zaviedol do praxe systém objektívneho skúšania a hodnotenia deacidifikačných technológií a kritériá a požiadavky na výber najlepšej dostupnej technológie (BAT) pre Slovensko aj pre medzinárodné hodnotenie. Ako BAT pre masovú deacidifikáciu kníh sa vybral etanolát horečnato-titaničitý v hexametyldisiloxáne (Papersave Unisaver) a na archívne dokumenty vodný roztok hydrogénuhličitanu horečnatého a metylcelulózy (Bückeburg). Práca obsahuje návrhy na využitie výsledkov aj z nášho multikriteriálneho hodnotenia a z analýzy doterajších nedostatkov a problémov jednotlivých technológií na budúci výskum a technologický rozvoj procesov a zariadení.
Kľúčové slová:celulóza, papier, kultúrne dedičstvo, stabilizácia, metaanalýza, multikriteriálne hodnotenie, deacidifikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene