Sep 23, 2020   4:58 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Identification number: 3943
University e-mail: dana.dvoranova [at] stuba.sk
 

     
     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Júlia Adamko Kožíšková, PhD.
Structural and Spectroscopic Characterization of Selenadiazoloquinolone Complexes
May 2016
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Beňovicová
Štúdium fotoindukovaných procesov derivátov chinoxalínov
May 2013
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Bobeničová, PhD.
EPR štúdium fotochemických reakcií irinotecanu
May 2008
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Bobeničová, PhD.
Spektroskopické štúdium biologicky aktívneho liečiva Irinotecanu
May 2010
Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslava Bobeničová, PhD.
Spektroskopické štúdium fotoindukovaných procesov v chemických a biologických systémoch
June 2014
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Nikola Bugárová, PhD.
Tribodiagnostická analýza mazacích a turbínových olejov s využitím moderných fyzikálno-chemických metód
May 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Kristína Czikhardtová
EPR Study of Photoinduced Processes of Composite Photocatalysts
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrea Čaklóšová
Spectroscopic Study of Doped Zinc Oxides
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrea Čaklóšová
Štúdium fotodegradačných reakcií N-heterocyklických zlúčenín
May 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Sandra Dorotíková, PhD.
Experimental and Theoretical Study of Some Organic Compounds
August 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sandra Dorotíková, PhD.
Experimentálne a teoretické štúdium prekurzorov N-heterocyklických zlúčenín
May 2012
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sandra Dorotíková, PhD.
Fotochemické reakcie liečiva Irinotecanu v nevodných systémoch v prítomnosti iónov železa (EPR a UV/Vis štúdia)
May 2010
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Zuzana Ďurašová
Štúdium radikálových medziproduktov v ožiarených suspenziách fotokatalyzátorov
May 2016Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Zuzana Dyrčíková
Graphene Oxide Modified Photocatalysts
May 2020
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Gocian
EPR štúdium fotochemických reakcií citronelolu
May 2006Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Kadlečíková
Spektroskopické štúdium kamptotecínových derivátov
May 2013Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Radka Kittová
Spectroscopic Study of Photoinduced Processes of Anticancer Drug Topotecan
May 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Krajčovičová
Antioxidant Properties of Thiosemicarbazones
May 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Kráľová
Spektroskopická charakterizácia komplexov chinolónov
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Kramárová
Spektroskopické štúdium derivátov chinolónov
May 2012
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Kramárová
Spektroskopické štúdium fotochemických reakcií liečiva Irinotecanu v nevodných systémoch v prítomnosti iónov kobaltu
May 2010
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Lendel
Štúdium derivátov chinolónov pomocou infračervenej spektroskopie
May 2010
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Molnárová
Spektroskopické štúdium fotochemických procesov Irinotecanu v prítomnosti Co(II) iónov
May 2009
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Molnárová
Štúdium fotoindukovaných procesov N-heterocyklických zlúčenín v prítomnosti oxidu titaničitého
May 2011
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Tabačiarová, PhD.
Spektroskopické štúdium fotochemických procesov Irinotecanu v prítomnosti Fe(III) iónov
May 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Tabačiarová, PhD.
Spektroskopické štúdium N-heterocyklických zlúčenín
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress