23. 10. 2020  11:25 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Identifikačné číslo: 3943
Univerzitný e-mail: dana.dvoranova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

     
Výučba
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Júlia Adamko Kožíšková, PhD.
Structural and Spectroscopic Characterization of Selenadiazoloquinolone Complexes
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Beňovicová
Štúdium fotoindukovaných procesov derivátov chinoxalínov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miroslava Bobeničová, PhD.
EPR štúdium fotochemických reakcií irinotecanu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Bobeničová, PhD.
Spektroskopické štúdium biologicky aktívneho liečiva Irinotecanu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Miroslava Bobeničová, PhD.
Spektroskopické štúdium fotoindukovaných procesov v chemických a biologických systémoch
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikola Bugárová, PhD.
Tribodiagnostická analýza mazacích a turbínových olejov s využitím moderných fyzikálno-chemických metód
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Czikhardtová
EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Čaklóšová
Spectroscopic Study of Doped Zinc Oxides
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Čaklóšová
Štúdium fotodegradačných reakcií N-heterocyklických zlúčenín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Sandra Dorotíková, PhD.
Experimental and Theoretical Study of Some Organic Compounds
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sandra Dorotíková, PhD.
Experimentálne a teoretické štúdium prekurzorov N-heterocyklických zlúčenín
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Sandra Dorotíková, PhD.
Fotochemické reakcie liečiva Irinotecanu v nevodných systémoch v prítomnosti iónov železa (EPR a UV/Vis štúdia)
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Ďurašová
Štúdium radikálových medziproduktov v ožiarených suspenziách fotokatalyzátorov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Dyrčíková
Fotokatalyzátory modifikované oxidom grafénu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Gocian
EPR štúdium fotochemických reakcií citronelolu
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Kadlečíková
Spektroskopické štúdium kamptotecínových derivátov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Radka Kittová
Spectroscopic Study of Photoinduced Processes of Anticancer Drug Topotecan
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Veronika Krajčovičová
Antioxidačné vlastnosti tiosemikarbazónov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Kráľová
Spektroskopická charakterizácia komplexov chinolónov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Kramárová
Spektroskopické štúdium derivátov chinolónov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Kramárová
Spektroskopické štúdium fotochemických reakcií liečiva Irinotecanu v nevodných systémoch v prítomnosti iónov kobaltu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Lendel
Štúdium derivátov chinolónov pomocou infračervenej spektroskopie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Molnárová
Spektroskopické štúdium fotochemických procesov Irinotecanu v prítomnosti Co(II) iónov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Molnárová
Štúdium fotoindukovaných procesov N-heterocyklických zlúčenín v prítomnosti oxidu titaničitého
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Tabačiarová, PhD.
Spektroskopické štúdium fotochemických procesov Irinotecanu v prítomnosti Fe(III) iónov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Tabačiarová, PhD.
Spektroskopické štúdium N-heterocyklických zlúčenín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná