27. 10. 2020  19:26 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Identifikačné číslo: 3952
Univerzitný e-mail: peter.szolcsanyi [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výučba     
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Branišová
Návrh totálnej syntézy (-)-solenopsínu A
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Cintulová
Syntetické štúdie vedúce k totálnej syntéze dekarestriktínu L
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Cintulová
Totálna syntéza dekarestriktínu L
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Kristína Csatayová
Paládium - katalyzované karbonylácie v syntéze prírodných látok
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Csatayová
Totálna syntéza (+)-epipinidinónu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Vladimír Dacho
Efektívna syntéza a senzorické vlastnosti nových vonných molekúl
máj 2024
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Vladimír Dacho
Syntetické štúdie prípravy cyklických analógov galbazínu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vladimír Dacho
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Daniela Danková
Syntéza a vlastnosti nových senzorických molekúl s ananásovou vôňou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Dendys
Syntéza a vlastnosti esterov kyseliny 6-metyl-okta-2,5,7-triénovej
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Dendys
Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ľuboš Dráb
DMSO metylácie heteroaromátov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Ďurišová
Príprava 2,6-disubstituovaných piperidínov Pd(II)-katalyzovanou metoxyaminokarbonyláciou
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Ďurišová
Totálna syntéza prírodného alkaloidu (epi)pinidinolu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Slávka Ďurkáčová
Bizmutom katalyzované intramolekulové hydroaminácie N-tozylalkenylamínov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slávka Ďurkáčová
Syntetické štúdie vedúce k neprírodným diastereomérom kodonopsinínu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Gurská
Syntéza a vlastnosti nových TEMPO/PROXYL konjugátov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Gurská
Syntéza a vlastnosti polyenolov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Miroslav Kavala, PhD.
Stabilné organické radikály ako nové funkčné materiály
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Kavala, PhD.
Syntéza epidihydropinidínu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Kavala, PhD.
Využitie Wackerovej oxidácie v syntéze (epi)dihydropinidínu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Kubizna, PhD.
Nové Pd(II)-katalyzované cyklizácie v totálnej syntéze prírodných látok
december 2009Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. František Mathia, PhD.
Kovmi katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. František Mathia, PhD.
Syntéza epidihydropinidínu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Barbora Minichová
Syntetické štúdie prípravy analógov galbazínu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Barbora Minichová
Syntéza a vlastnosti cyklických analógov galbazínu.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Dária Nitrayová
Dizajn, syntéza a vlastnosti stabilných organických radikálov
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dária Nitrayová
Elektrochemické transformácie amínov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dária Nitrayová
Syntetické možnosti formylácie postranného reťazca metylpyrazínov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Alica Ondrejková
Benzylové oxidácie etylpyrazínu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Juraj Paštrnák
Aminocyklizácie v totálnej syntéze bioaktívnych alkaloidov a ich neprírodných analógov
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Paštrnák
Syntetické štúdie vedúce k azadiospongínu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Paštrnák
Totálna syntéza azadiospongínu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Eva Puchľová
Stereoselektívne /bio/ transformácie v syntéze vonných zlúčenín
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Eva Puchľová
Stereoselektívne (bio)transformácie v syntéze vonných zlúčenín
august 2021
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Reichová
Racemická syntéza kalvínu a epikalvínu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Slahúčková
Stereoselektívne cyklohydroaminácie neaktivovaných alkenylamínov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Slahúčková
Syntéza diastereomérov dekarestriktínu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Šiška
Príprava substrátov pre syntézu epidihydropinidínu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Peter Šiška
Syntéza a olfaktorické vlastnosti nových vonných molekúl
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Šiška
Syntéza a vlastnosti neprírodných analógov lilakového aldehydu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Vrabeľ
Syntetické štúdie prípravy fluórovaných TEMPO analógov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Žemlička, PhD.
Syntéza a magnetické vlastnosti nových TEMPO analógov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná