Oct 27, 2020   6:54 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Identification number: 3952
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts
     
Lesson     Projects
     
Publications          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Synthetic studies on the preparation of fluorinated TEMPO analogues
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Syntetické štúdie prípravy fluórovaných TEMPO analógov
Summary:
Stabilné organické radikály sú vďaka svojim chemicko -- fyzikálnym vlastnostiam veľmi atraktívne z hľadiska výskumu a praktického uplatnenia. Predkladaná bakalárska práca sa sústredí na skupinu dusíkatých organických radikálov známych ako nitroxidy. V úvodnej časti sú rozobraté fyzikálno-chemické vlastnosti derivátov 2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidínyloxylu (TEMPO). Následne sú predstavené (retro)syntetické analýzy prípravy fluórovaných TEMPO analógov - 2,2,6,6-tetrakis(trifluórmetyl)-4-oxopiperidín- N-oxidu a 2,2,6,6-tetrakis(trifluórmetyl)-4-hydroxypiperidín-N-oxidu, z ktorých však zatiaľ ani jedna neviedla k izolácii fluórovaného radikálu. Cieľom do budúcna ostáva úspešné zrealizovanie syntézy menovaných molekúl a jej optimalizácia.
Key words:
TEMPO, stabilný radikál, piperidín, fluór

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited