Oct 27, 2020   7:23 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Identification number: 3952
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts
     
     
Projects     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Side chain formylations of methyl pyrazines
Written by (author):
Department:
Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Opponent:Mgr. Kvetoslava Vranková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Syntetické možnosti formylácie postranného reťazca metylpyrazínov
Summary:Bakalársky projekt zahŕňa komplexnú literárnu rešerš o prírodnom výskyte, senzorických vlastnostiach a biologickej aktivite alkylpyrazínov, so zameraním na 2-metylpyrazín a jeho doposiaľ známe kyslo-/bázicky-katalyzované transformácie postranného reťazca. Hlavným obsahom je návrh dvoch syntetických metód prípravy 2-pyrazinyletanalu, ich reakčného skríningu, súhrnu experimentálnych výsledkov a charakterizácie izolovaných produktov. Prvý prístup zahŕňa deprotonáciu metylovej skupiny 2-metylpyrazínu v bázickom prostredí a následnú adíciu in situ generovaného nukleofilu na príslušný karbonylový elektrofil. Skúmali sme vplyv rôznych ne/nukleofilných báz s rôznymi pKB hodnotami na metyl-substituované pyrazínové jadro, taktiež vplyv typu elektrofilu či reakčných podmienok na priebeh reakcie a konverziu substrátu. Kľúčovým faktorom druhého syntetického prístupu je posun tautomérnej rovnováhy 2-metylpyrazínu smerom k jeho nukleofilnej énamínovej forme, ktorá by následne reagovala s karbonylovými elektrofilmi za vzniku cieľových produktov. V tomto prípade sme skúmali vplyv Lewisovej/Bronstedovej kyseliny na aktiváciu 2-metylpyrazínu, vplyv poskytnutého elektrofilu a tiež reakčných podmienok na konverziu substrátu. Motiváciou projektu bolo preskúmanie možností vypracovania priamej jednostupňovej syntetickej cesty, ktorá by viedla k vysokým konverziám 2-metylpyrazínu za vzniku 2-pyrazinyletanalu a následné preskúmanie jeho fyzikálno-chemických a senzorických vlastností z dôvodu jeho potenciálnej komerčnej atraktivity.
Key words:
2-metylpyrazín, 2-pyrazinyletanal, C-H aktivácia, formylácia, senzorické vlastnosti, biologická aktivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited