Oct 27, 2020   7:14 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Identification number: 3952
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     
     
Projects
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Synthesis and properties of acyclic analogues of lilac aldehydes
Written by (author):
Ing. Vladimír Dacho
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Peter Šiška
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov
Summary:Diplomová práca obsahuje stručnú literárnu rešerš o lilakových aldehydoch, ako aj súhrn rôznych typov éterifikácii, či už na alkylových alebo aromatických substrátoch. Práca ďalej zahŕňa (retro)syntézu prípravy nových, acyklických derivátov lilakových aldehydov a ich senzorickú analýzu. Dvojstupňová syntetická stratégia je založená na iniciálnej Williamsonovej éterifikácii a následnej oxidácii hydroxyéterov na finálne aldehydy. Zatiaľ čo pokusy o éterifikáciu farnezylových a/alebo pentínylových elektrofilov (bromidov resp. tozylátov) viedli výlučne k izolácii eliminačných produktov, substitúcia neopentylových a cinamylových elektrofilov (tozylátov resp. bromidov) s in situ pripravenými monoalkoholátmi ne/substituovaných 1,3-propándiolov poskytla príslušné hydroxyétery. Finálnou oxidáciou (PCC resp. Dess-Martin) neopentylových hydroxyéterov sme však namiesto očakávaných aldehydov izolovali výlučne príslušné karboxylové kyseliny, resp. ich zmesi s aldehydmi. Vznik karboxylových kyselín je možné vysvetliť spontánnou autooxidáciou in situ generovaných aldehydov (vzdušným) kyslíkom. Na druhej strane, analogická oxidácia hydroxyéteru s cinamylovým substituentom poskytla žiadaný cieľový aldehyd. Senzorická analýza všetkých novopripravených (medzi)produktov ukázala, že hlavný vplyv na ich senzorické vlastnosti má cinamylová skupina a/alebo (ne)prítomnosť metylových skupín na C-2 uhlíku 1,3-propándiolovej subštruktúry. Žiaľ, kvôli nedostatku času z dôvodu koronavírusovej karantény (od začiatku marca 2020 do odvolania), nebolo možné uskutočniť ani príslušné optimalizácie, ani ďalšie plánované experimenty.
Key words:
Williamsonova éterifikácia, vonné zlúčeniny, lilakové aldehydy, substitúcia vs. eliminácia, senzorická analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited