Oct 27, 2020   7:15 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Identification number: 3952
University e-mail: peter.szolcsanyi [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

          Projects          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Synthesis and magnetic properties of new TEMPO analogues
Written by (author):
Department:
Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Syntéza a magnetické vlastnosti nových TEMPO analógov
Summary:
Stabilné radikály dnes predstavujú oblasť prudko rozvíjajúceho sa materiálneho výskumu s možnosťami širokého využitia. Predkladaná bakalárska práca sa zameriava na časť stabilných organických radikálov známych ako nitroxidy. Pozostáva z literárnej rešerše chemických a fyzikálnych vlastností v súčasnosti známych derivátov 2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidínyloxylu (TEMPO) ako aj (retro)syntetickými analýzami, prípravou a optimalizáciou navrhnutej štruktúry 2,2,6,6-tetrafenyl-1-piperidínyloxylu (TEPPO). Bolo navrhnutých a študovaných viacero syntetických prístupov v príprave TEPPO, avšak zatiaľ ani jedna z nich neviedla k úspešnej izolácii požadovanej zlúčeniny. Primárnym cieľom do budúcnosti zostáva úspešné uskutočnenie syntézy TEPPO a jej optimalizácia. Sekundárnym zámerom je plnohodnotná charakterizácia vlastností predmetnej molekuly a jej prípadné syntetické i materiálne využitie.
Key words:
TEMPO, stabilný radikál, heterocyklická zlúčenina, piperidín

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited