Oct 27, 2020   6:15 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Identification number: 3952
 

Contacts               Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Bismuth-catalysed intramolecular hydroamination of N-tosylaminoalkenes
Written by (author):
Ing. Slávka Ďurkáčová
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bizmutom katalyzované intramolekulové hydroaminácie N-tozylalkenylamínov
Summary:
Bakalársky projekt sa zaoberá vypracovaním efektívnej syntetickej metodiky na prípravu opticky čistých aminoalkenolov odvodených od komerčne dostupných (S)-aminokyselín. Predmetné zlúčeniny budú slúžiť ako kľúčové substráty v intramolekulovej hydroaminácii za účelom stereoselektívnej syntézy (poly)substituovaných pyrolidínov ako chirálnych stavebných blokov v totálnej syntéze prírodných látok s potenciálne využiteľnými biologickými vlastnosťami. Vypracovaný syntetický postup zahŕňa dvojstupňovú sekvenciu -- tozyláciu s následnou alyláciou -- a transformuje východiskové metylestery alanínu, fenylglycínu a serínu na príslušné N-tozyl-bis-alkenyl-aminoalkoholy. Tie budú následne testované v skríningu Bi(OTf)3-katalyzovanej cyklizačnej hydroaminácie.
Key words:
aminoalkény, hydroaminácia, pyrolidíny

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited