Oct 27, 2020   7:36 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Identification number: 3952
University e-mail: peter.szolcsanyi [at] stuba.sk
 

     Lesson
     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Preparation of Substrates for synthesis epidihydropinidine
Written by (author):
Ing. Peter Šiška
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Príprava substrátov pre syntézu epidihydropinidínu
Summary:
Hydroaminácia je moderná, vysoko atraktívna atóm-ekonomická metodika na prípravu dusíkatých heterocyklov. Pre štúdium hydroaminácií sme si ako cieľovú molekulu vybrali biologicky aktívny prírodný alkaloid epidihydropinidín. Ako kľúčové substráty pre prípravu tejto modelovej zlúčeniny sme pripravili N-Cbz, N-Boc, N-Bn ochránené non-8-én-4-amíny. Prvotné hydroaminačné pokusy realizované na týchto substrátoch analogicky s literárnym precedensom neboli úspešné, pravdepodobne z dôvodu neprítomnosti stérických aktivátorov v reťazci substrátu. V budúcnosti máme v pláne zámenou ligandu, katalyzátora a rozpúšťadla, nájsť vhodné a všeobecné hydroaminačné podmienky pre prípravu 2,6-disubstituovaných piperidínov.
Key words:
piperidínové alkaloidy, non-8-én-4-amíny, hydroaminácia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited