Oct 27, 2020   7:33 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Identification number: 3952
University e-mail: peter.szolcsanyi [at] stuba.sk
 

Contacts          
     
     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:
Metal-catalysed cyclisation in the synthesis of natural compounds
Written by (author):
Ing. František Mathia, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Opponent 1:
prof. Ing. Radovan Šebesta, DrSc.
Opponent 2:
prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Kovmi katalyzované cyklizácie v syntéze prírodných látok
Summary:
Podarilo sa mi vypracovať a uskutočniť novú, efektívnu a doposiaľ najvýťažnejšiu totálnu syntézu biologicky aktívneho prírodného alkaloidu (-)-epidihydropinidínu, a to osemstupňovou syntézou v celkovom výťažku 34% vychádzajúc z komerčne dostupných substrátov. Najväčšia pridaná hodnota našej stratégie spočíva v jej jednoduchosti, priamočiarosti, vysokej stereoselektivite a v úplnej absencii akýchkoľvek ochranných skupín. Na základe týchto charakteristík sa môžem domnievať, že naša syntéza má značný potenciál produkčnej a/alebo priemyselnej aplikácie. Zároveň, cieleným a detailným reakčným skríningom sa mi podarilo vypracovať novú metodiku Bi(OTf)3-indukovanej cyklohydroaminácie ako atómovo-ekonomickú stratégiu prípravy 2-metyl-pyrolidínov. Domnievam sa, že budúca aplikácia tejto efektívnej metodiky v syntéze nasýtených dusíkatých heterocyklov, vrátane bioaktívnych alkaloidov, má značný potenciál.
Key words:
Epidihydropinidín, Wacker-Tsuji oxidáca, Totálna syntéza, Bi(OTf)3, Hydroaminácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited