Dec 12, 2019   11:28 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zlatica Kohajdová, PhD.
Identification number: 3953
University e-mail: zlatica.kohajdova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Food Technology (IFSN FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. et Bc. Barbora Babiaková
Možnosti zvýšenia obsahu potravinovej vlákniny v cereálnych produktoch.
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Balážová
Funkčné potraviny
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Bartalošová
Charakteristika, chemické zloženie a význam cereálií a pseudocereálií vo výžive
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jarmila Bukajová
Pšenica špaldová ako alternatívna cereália
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Csóka
Using of non-traditional raw materials for manufacture of cereal products
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Červenková
Zdraviu prospešné zložky cíceru
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Janko Červenský
Chia semená (Salvia hispanica L.) – možnosti využitia pri výrobe cereálnych produktov
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mariana Drobňáková
Cereálne výrobky s prídavkom komerčne vyrábanej pšeničnej vlákniny
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Dujničová
Výživové a zdravotné aspekty potravinovej vlákniny
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Farkašová
Akrylamid v pekárenských výrobkoch
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Želmíra Gajdošová
Vplyv vybraných aditív na kvalitu pšenično-špaldových výrobkov
May 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adela Gladyšová
Tropické ovocie a vedľajšie produkty vznikajúce pri jeho spracovaní – aplikácia do cereálnych výrobkov
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexandra Gosiorovská
Metódy predĺženia trvanlivosti pekárenských výrobkov
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viktória Gregušová
Texture of cereal products
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Gugová
Optimalizácia receptúry prípravy pekárskych výrobkov
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Gugová
Príprava mliečne fermentovaných nápojov na báze cereálií
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Terézia Hodálová
Zdraviu prospešné účinky inulínu
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Antónia Hotová
Nové trendy vo výrobe čokolády
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Hrnčiariková
Zdraviu prospešné zložky pohánky
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Hudáková
Fermentované nápoje na báze cereálií
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Agáta Hudzíková
The Influence of Chestnut Flour Addition on the Technological Quality of Cereal Products
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Magdaléna Jurkyová
Nové trendy vo výrobe cestovín
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Katrenová
Vplyv prídavku ovsenej vlákniny na reologické vlastnosti pšeničného cesta a kvalitu finálnych výrobkov
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Katrenová
Význam enzýmov pri výrobe cereálnych produktov
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Klincková
Nové trendy vo výrobe sušienok
May 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eva Kocková
História výroby čokolády
May 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Koniar
Úloha reológie pri kontrole kvality múky
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Koňuchová, PhD.
Aplikácia potravinovej vlákniny pri výrobe výrobkov na báze cereálií
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Korená
Sacharóza a jej alternatívne náhrady v potravinách
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Krivdová
New trends in manufacture of cereal products
May 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kubišová
Incorporation of Lupine Flour into the Cereal-based Products
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Lancíková
Inkorporácia chia semien do cereálnych výrobkov
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Lauková, PhD.
Pekárenské výrobky s prídavkom vlákniny
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Lopatková
Zdraviu prospešné zložky ovsa.
May 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Lulovičová
Výživové aspekty mliečne fermentovaných zeleninových štiav
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Magala, PhD.
Spôsoby predĺženia trvanlivosti pekárenských výrobkov
May 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Magala, PhD.
Význam strukovín v pekárenskej technológii
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anastasija Manchevska
Using of hemp in food industry
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Autentifikácia mäsových výrobkov
May 2006Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vanda Neubergová
Pestovanie, spracovanie a druhy čajov
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Obešterová
Využitie inulínu v pekárenskej technológii
May 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Orolínová
Hrozno ako surovina pre potravinársky priemysel.
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Pacholská
Renaissance of barley
May 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Papučíková
Čokoláda - charakterizácia surovín a technologický postup výroby.
May 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Perháč
Possibilities using of hemp flour for manufacture of cereal products
May 2018Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dorota Pokryvková
Fermentácia zeleninových a ovocných štiav probiotickými kultúrami
May 2016Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Polovková
Využitie hydrokoloidov na zlepšenie kvality cereálnych výrobkov
May 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Remišová
Nové trendy vo výrobe cukroviniek
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Rovňáková
Látky zlepšujúce vlastnosti pekárenských výrobkov
May 2009Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Sásiková
Nové trendy vo výrobe bezlepkových výrobkov na báze cereálií.
May 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Slezáková
Využitie strukovín na zvýšenie výživovej hodnoty potravinárskych výrobkov na báze cereálií.
May 2013Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Sochuliaková
Aplikácia vedľajších produktov získaných pri spracovaní ovocia na potravinárske účely
May 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Friderika Soltészová
Fermentácia cereálií pre špeciálne účely.
May 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Stopková
Vývoj nových druhov bezlepkových výrobkov na báze cereálií
May 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefánia Szilasiová
Význam probiotík a prebiotík vo výžive
May 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Šedivá
Zvýšenie výživovej a zníženie energetickej hodnoty potravín na báze cereálií.
May 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Šedzmáková
Význam aditívnych látok v pekárskom priemysle
May 2009Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Branislav Šenkery
Med a ostatné včelie produkty
May 2008Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Špakovská
Mliečne fermentované zeleninové šťavy
May 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Štěpánková
Technológia výroby kávy a kávovín
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Šubová
Zvýšenie výživovej hodnoty mliečne fermentovaných cereálnych produktov prídavkom funkčných komponentov
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Tabišová
Pseudocereálie a ich využitie v pekárenstve
May 2009Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Magdaléna Takáčová
Health Risks of Histamine Occurrence in Food
May 2019Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Toběrný
Inkorporácia bambusovej vlákniny do cereálnych výrobkov.
May 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Tobiašová
Využitie zeleninovej vlákniny pri výrobe cereálnych výrobkov
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Tomášiková
Využitie komerčne vyrábanej vlákniny Greencel pri výrobe cereálnych výrobkov
May 2016Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martina Tomková
Nový druh prírodného sladidla -Stévia cukrová.
May 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Valeková
Využitie vedľajších produktov pri spracovaní ovocia a zeleniny vo výžive.
May 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Angelika Vávrová
Quinoa (Chenopodium quinoa) as a raw material for cereal industry
May 2018Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Vrbiková, PhD.
Med a ostatné včelie produkty
May 2008Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Vrbiková, PhD.
Stanovenie vybraných analytických parametrov v bryndzi
May 2010Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Andrea Zaťková
Pšenica špaldová – jej význam a využitie
May 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Zuščáková
Chlieb náš každodenný
May 2009Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Želiarová
Ginger - characterisation, properies, using
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress