19. 1. 2020  14:21 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identifikačné číslo: 3961
Univerzitný e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľudmila Bučuričová
Cell wall and its participation in Ca2+ homeostasis of Trichoderma atroviride
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Cibulová
Úloha sekretovaných proteáz vo fyziológii Trichoderma atroviride.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Dudová
Vývojové zmeny v rezistencii vláknitých húb voči mutagénom
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Farkašová
Komparatívne štúdium transportných procesov vláknitých húb počas ich klíčenia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Firáková, PhD.
Intracelulárne proteázy z vláknitej huby Trichoderma viride.
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Firáková, PhD.
Vplyv faktorov prostredia na sekréciu proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Galádová
Charakterizácia proteolytických enzýmov vytvorených hubami z rodu Trichoderma ako odpoveď na rôzne (a)biotické signály.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Helena Galádová
Štúdium rastlinných a mikrobiálnych enzýmov transformujúcich glukozinoláty na izotiokyanáty: purifikácia a charakterizácia ich molekulových a katalytických vlastností
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Helena Galádová
Vzťah medzi syntézou proteáz a konidiáciou indukovanou rôzmanitými signálmi u Trichoderma atroviride
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Györiová
Štúdium zmien v expresii génov kódujúcich Ca2+-kanály v Trichoderma atroviride počas rôznych vývojových a rastových podmienok
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Haluz
Tvorba netradičných hydroláz vláknitými hubami z rodu Trichoderma
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Jurkasová
Bunková stena a jej vzťah k Ca2+ iónom u húb z rodu Trichoderma
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Jurkasová
Meranie transportu Ca2+ cez membrány vláknitých húb.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislava Kecskésová
Vplyv sezónnych zmien na konidiáciu Trichoderma atroviride
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Szilvia Kontár
Fyziologická úloha povrchovo viazaného Ca2+ vo vláknitých hubách.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kunštek
Kvantitatívne aspekty molekulárnej taxonómie vláknitých húb
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Lefkovitšová
Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Matej Maťaťa, PhD.
Sekrécia proteáz z Trichoderma atroviride a jej biochemické aspekty
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Maťaťa, PhD.
Tvorba vysokomolekulových proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Molnár
Štúdium Ca2+ signálnych dráh vláknitých húb
júl 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Ozimy
Štúdium membránových javov zúčastňujúcich sa na indukovanej tvorbe proteáz u mikroskopických húb.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Ozimy
Štúdium sekrécie proteolytických enzýmov z kvasiniek.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Zoltán Polozsányi
Vývoj preparátu s antikancerogénnymi účinkami získanými enzýmovou aktiváciou rastlinných prekurzorov izotiokyanátov
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Michal Porubiak
Nutraceutiká s obsahom flavonoidov a beta-glukánov
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nora Rapavá
Návrh skríningovej metódy na detekciu mikrobiálnych kmeňov produkujúcich inhibítory lipolytickej aktivity
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nora Rapavá
Štúdium produkčnej schopnosti Streptomyces toxytricini v tvorbe lipstatínu.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Repiská
Izolácia proteolytických enzýmov z rastového média vláknitej huby Trichoderma viride
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Sladovník
Vplyv zloženia kultivačného média na sekréciu proteolytických enzýmov vláknitou hubou Trichoderma viride
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Sopóciová
Vzťah medzi tvorbou proteolytických enzýmov a konidiogenézou navodenou mechanickým poškodením mycélia a oxidačným stresom u Trichoderma atroviride
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Tóthová
Chitinolytické a xylolytické enzýmy sprevádzajúce vývoj mikroskopických húb
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Silvia Vinceová
Štúdium pamäťovo kontrolovanej sekrécie proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matej Záň
Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Viera Zelená, PhD.
Transportné procesy počas klíčenia vláknitej huby Trichoderma viride
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Zemjánek
Charakterizácia extracelulárnych proteolytických enzýmov z mikroskopickej huby Trichoderma viride.
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná