Jan 20, 2020   12:52 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Chitinolytic and xylolytic enzymes present in development of microscopic fungi
Written by (author): Ing. Ivana Tóthová
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Juliana Dylíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Chitinolytické a xylolytické enzýmy sprevádzajúce vývoj mikroskopických húb
Summary:Rast a vývoj vláknitých húb z rodu Trichoderma sprevádzajú typické morfologické zmeny závislé od svetla, ale aj produkcia priemyselne významných hydroláz, napr. xylanáz a chitináz. Tieto enzýmy plnia v živote húb z rodu Trichoderma významnú úlohu nielen pri získavaní potravy degradáciou odumretej biomasy, ale aj pri mykoparazitických aktivitách huby, ktoré využívame v poľnohospodárstve. Huby z rodu Trichoderma sú typické svojím makroskopickým vzhľadom, ktorý do veľkej miery determinuje konídiácia indukovaná svetlom. Záverečná práca si kládla za cieľ preskúmať vzťah medzi produkciou chitinolytických a xylolytických enzýmov počas rastu a diferenciácie húb z rodu Trichoderma a svetelnými podmienkami, ktoré ju regulujú. V tejto súvislosti sme sledovali vplyv dlhodobých kultivácii modelových húb na zmenu tvorby vybraných hydroláz u modelových zástupcov. Na detekciu xylolytickej a chitinolytickej aktivity sa využili rôzne metódy. Modifikovaním životných podmienok mikrobiálnych producentov možno cielene ovplyvňovať biochemické procesy regulujúce syntézu priemyselne významných produktov.
Key words:xylanázy, chitinázy , Trichoderma atroviride

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited