Jan 19, 2020   2:55 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Antagonistic interaction as the stimulus for the synthesis of proteinases in members of the genus Trichoderma
Written by (author): Bc. Veronika Lefkovitšová
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Barbora Mosná
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma
Summary:Trichoderma spp. sú adaptabilné vláknité huby, ktoré kolonizujú v pôde prevažne koreňové systémy rastlín. Vyznačujú sa vysokou genetickou rozmanitosťou a schopnosťou prispôsobiť sa akýmkoľvek vonkajším, či už priaznivým alebo nepriaznivým podmienkam. Sú schopné syntetizovať širokú škálu hydroláz a ich dominantnou vlastnosťou je ich sekrécia. V dnešnej dobe sa tieto enzýmy už pomerne často využívajú v rôznych odvetviach priemyslu, prevažne v poľnohospodárstve, garbiarstve, pri výrobe nápojov alebo pracích prostriedkov. Výskumy sa najčastejšie zameriavajú na biokontrolné schopnosti Trichoderma, ktorými dokáže pôsobiť prospešne na mnoho druhov poľnohospodársky významných plodín. Pomáhajú v boji proti fytopatogénnym (mikro)organizmom a dokážu urýchliť vývoj rastlín, s ktorými žijú symbiotickom vzťahu. Cieľom práce je štúdium vplyvu mykoparazitických aktivít Trichoderma atroviride F-534 počas konfrontačných experimentov v tzv. ‘bezdotykovom usporiadaní‘ (bez fyzického kontaktu mycélií) s rôznymi rastlinnými hubovými patogénmi na tvorbu vysokomolekulových proteolytických enzýmov. Súčasne sa vykonali aj experimenty T. atroviride počas rastu v prítomnosti vybraného fytopatogénu Rhizoctonia solani na syntézu proteáz a súčasne aj na samotný vývoj mycélia. Výsledky naznačujú, že vplyv fytopatogénov počas kokultivácie s Trichoderma na tvorbu vysokomolekulových proteolytických enzýmov je komplexný v závislosti od prítomného typu fytopatogénu a tak isto aj na výbere podmienok kultivácie (svetelných podmienok). Prítomnosť R. solani nemá zásadný účinok na vývoj mycélia T. atroviride F-534.
Key words:Trichoderma spp., proteolytické enzými, biologická kontrola, mykoparazitizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited