Jan 20, 2020   12:55 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Isolation of plant myrosinases by chromatography techniques
Written by (author): Bc. Matej Záň
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Monika Krahulcová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami
Summary:Myrozináza je enzým obsiahnutý v širokej škále rastlín rodu Brassicaceae, pričom užitočnosť tohto enzýmu sa nedá poprieť vo veľa vedeckých odvetviach. Táto práca je zameraná na jednoduchú a rýchlu izoláciu enzýmu ešte z hrubého homogenátu pripraveného zo semienok žeruchy siatej prostredníctvom afinitnej chromatografie s imobilizovanými Zn2+ katiónmi. Použitím tejto kolóny sa nedosiahlo predpokladaných výsledkov. Ďalej bola práca zameraná na využitie iónomeničových kolón s kladne alebo záporne nabitými skupinami. Tento cieľ práce bol úspešnejší a viedol k príprave frakcií s myrozinázovou aktivitou. Frakcie sa v ďalšom kroku podrobili elektroforetickému a zymografickému rozboru, ktorý odhalil ďalšie molekulové vlastnosti enzýmu.
Key words:Lepidium sativum, chromatografia, Myrozináza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited