Jan 20, 2020   3:22 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Production Untypical Hydrolases by Filamentous Fungi of the Trichoderma Genus
Written by (author): Ing. Peter Haluz
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba netradičných hydroláz vláknitými hubami z rodu Trichoderma
Summary:Huby rodu Trichoderma patria medzi bežne sa v prírode vyskytujúce vláknité huby. Vďaka svojej schopnosti utilizovať široké spektrum substrátov sú potenciálnymi producentami hydrolytických enzýmov so širokým uplatnením v biotechnológiách. V súčasnosti sa využívajú na produkciu enzýmov celuláz, chitináz a proteáz. Táto práca je zameraná na sledovanie tvorby hydrolytických enzýmov netradičných pre huby rodu Trichoderma. Cieľom práce bude potvrdenie existencie týchto enzýmov u Trichoderma spp. dostupnými biochemickými metódami. Súčasne sa budeme snažiť zozbierať údaje o molekulových vlastnostiach, ktoré by nám umožnili rozšíriť vedomosti o ich mechanizme pôsobenia na substrát. Ďalej budeme sledovať možnosť zvýšenia tvorby týchto hydrolytických enzýmov prostredníctvom zmien zloženia rastového média. V neposlednom rade sa sústredíme na popis vplyvu svetla na tvorbu týchto enzýmov. Výsledky ukázali, že hoci mycélium Trichoderma obsahuje konštitutívne enzýmy, prídavkom lipolytického substrátu do rastového média dochádza k zvýšenej tvorbe a sekrécii induktívnych nízkomolekulových enzýmov s lipolytickou aktivitou. Ukázalo sa, že sinigrín, ako substrát rastlinných myrozináz, dokážu štiepiť aj enzýmy prítomné v mycéliu vláknitých húb z rodu Trichoderma. Tieto enzýmy majú v porovnaní s rastlinnými myrozinázami nižšiu enzýmovú aktivitu. Svetlo ako abiotický faktor nemá vplyv na indukciu tvorby týchto enzýmov u rodu Trichoderma.
Key words:Trichoderma spp., Hydrolázy, myrozinázy, lipázy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited