Jan 20, 2020   2:02 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Characterization of Extracellular Proteolytic Enzymes of filamentous fungus Trichoderma viride .
Written by (author): Bc. Tomáš Zemjánek
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia extracelulárnych proteolytických enzýmov z mikroskopickej huby Trichoderma viride.
Summary:Tato práca sa zoberá indukciou extracelulárnych proteolytických enzýmov u huby Trichoderma viride, a prináša ich základnú charakterizáciu. Pozornosť je sústredená na produkčnú schopnosť extracelulárnych proteáz u vláknitej huby Trichoderma viride v priebehu submerznej kultivácie a na vzťah medzi kultivačnými podmienkami a indukciou proteáz. Práca ďalej popisuje molekulové vlastnosti proteolytických enzýmov pomocou želatínovej zymografie. A zvláštna pozornosť práca venuje aj otázke, či opakovanie submerznej kultivácie na kvapalnej pôde s bielkovinovým induktorom je schopné urýchliť tvorbu extracelulárnych proteáz u huby, ktorá ich produkuje.
Key words:Charakterizácia enzýmov, Trichoderma viride, Extracelulárne proteolytické enzýmy


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited