Jan 19, 2020   2:26 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Isolation of Proteolytic Enzymes from Growth Medium of Filamentous Fungi Trichoderma viride
Written by (author): Ing. Martina Repiská
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Izolácia proteolytických enzýmov z rastového média vláknitej huby Trichoderma viride
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom povrchových a sekrečných proteáz vláknitej huby Trichoderma viride. Cieľom práce bolo detegovať a charakterizovať zmeny proteolytickej aktivity povrchových a sekrečných proteáz v závislosti od doby kultivácie T. atroviride a od prítomnosti bielkovinového induktora. Čiastkovým cieľom bola detekcia týchto enzýmov aj v iných VH (Aspergillus niger a Penicillium purpurogenum), kultivovaných za rovnakých podmienok. S pomocou fluorescenčne značených substrátov preštudovať osud bielkovinového induktora po kontakte s hubou. Experimentálne výsledky s chromolytickým substrátom potvrdili existenciu proteolytických enzýmov v povrchových štruktúrach VH. Zároveň sa ukázalo, že mycélium T. atroviride v priebehu kultivácie na CzD médiu s alebo bez bielkovinového substrátu sekretuje proteolytické enzýmy. Pozorovania s fluorescenčne značenými substrátmi naznačili možný mechanizmus vstupu BSA do cytoplazmy T. atroviride.
Key words:Trichoderma atroviride, proteázy, proteolytická aktivita, bielkovinový induktor

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited