Jan 19, 2020   3:00 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Proposal of Screening Method for Detection of Microbial Strains, which Producing Inhibitors of Lipolytic Activity
Written by (author): Ing. Nora Rapavá
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh skríningovej metódy na detekciu mikrobiálnych kmeňov produkujúcich inhibítory lipolytickej aktivity
Summary:Streptomyces toxytricini je vláknitá baktéria produkujúca inhibítor lipázy lipstatín. Derívatom lipstatínu je Tetrahydrolipstatín, ktorý sa využíva v medicíne ako liek na liečbu obezity a ako prevencia kardiovaskulárnych ochorení. Cieľom predloženej práce je navrhnúť jednoduchú skríningovú metódu, ktorá by bola vhodná na detekciu mikroorganizmov produkujúcich tento inhibítor.
Key words:Streptomyces toxytricini, tetrahydrolibstatín, lipstatín, skríning tvorby THL

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited