Jan 19, 2020   1:30 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Study of transcriptional memory controlled secretion proteases by Trichoderma viride
Written by (author): Bc. Silvia Vinceová
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium pamäťovo kontrolovanej sekrécie proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride
Summary:Trichoderma atroviride je vláknitá huba charakteristická svojími produkčnými schopnosťami. Počas mykoparazitických aktivít uvoľňuje do okolitého prostredia rôzne hydrolytické enzýmy, ako sú proteázy a chitinázy, ktoré jej pomáhajú účinne likvidovať konkurenciu. Ich tvorba je podmienená zložením média. Cieľom tejto práce bolo popísať rôzne atribúty pamäťových schopností VH T. atroviride. Druhoradým cieľom bolo otestovať účinok vybraných dvojmocných katiónov (Ca2+, Mg2+, Mn2+) a chelátora dvojmocných iónov (EDTA) na proteolytickú aktivitu sekrétovaných proteáz zo submerzného mycélia T. atroviride. Výsledky ukázali, že hoci prítomnosť bielkovinového/polysacharidového substrátu vyvolali u huby T. atroviride počas submerznej kultivácie tvorbu hydrolytických enzýmov, ich vznik nebol pravdepodobne kontrolovaný bunkovou pamäťou huby. Proteolytické enzýmy uvoľnené do média počas kultivácie huby boli inhibované chelátorom dvojmocných katiónov a zároveň stimulovane Mn2+ iónmi, čo indikuje ich príbuznosť k metaloproteázami.
Key words:sekrécia proteáz, transkripčná pamäť, Trichoderma atroviride

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited