Jan 20, 2020   12:53 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Quantitative Aspects of Molecular Taxonomy in Filamentous Fungi
Written by (author): Ing. Michal Kunštek
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Marek Nemčovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kvantitatívne aspekty molekulárnej taxonómie vláknitých húb
Summary:V tejto práci bol kladený dôraz na štúdium vhodnosti metód molekulárnej taxonómie na taxonomické hodnotenie kmeňov rodu Trichoderma. Porovnávanými metódami boli UP-analýza, ITS-analýza a analýza génu pre hydrofobín. Boli získané nasledujúce výsledky: 1. Ukázalo sa, že UP-analýza je vhodná pre sledovanie interindividuálnej premenlivosti a tiež pre rozlíšenie vláknitých húb na rodovej úrovni. V rámci diplomovej práce sa táto metóda javila aj dostatočne reprodukovateľná 2. Na základe výsledkov ITS-analýzy bolo charakterizovaných šesť kmeňov rodu Trichoderma, z ktorých bol fylogenticky najodlišnejší kmeň Trichoderma species var. ,,Stena1". Podľa indexu podobnosti tento kmeň patrí do inej skupiny ako ostatné chakaterizované kmene, ktoré patria do skupiny kmeňov Trichoderma atroviride. ITS región kmeňa Trichoderma species var. ,,Stena 1" vykazuje anomáliu v 5.8S rDNA, ktorá nebola zistená u žiadneho porovnávaného kmeňa. Kmene Trichoderma species var. ,,Stena 2" , Trichoderma species var. ,,Skládka", Trichoderma viride CCF-534označovaná ako žltá a Trichoderma longibrachiatum MHC 15 patria medzi kmene skupiny tvorenej prevažne Trichoderma atroviride. Medzi týmito kmeňmi bola zistená značná podobnosť.
Key words:taxonómia, Trichoderma, srh1, UP-PCR, ITS


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited