Jan 20, 2020   3:44 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Effect of Different Variations of Culture Medium on the Secretion of Proteolytic Enzymes by Filamentous Fungus Trichoderma Viride
Written by (author): Bc. Tomáš Sladovník
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv zloženia kultivačného média na sekréciu proteolytických enzýmov vláknitou hubou Trichoderma viride
Summary:Prítomnosť parazitických húb si uvedomovali už aj naši predkovia.Sú veľmi odolné voči vonkajším vplyvom, ťažko sa odstraňujú z poškodeného miesta, ľudstvo sa ich ted snaží využiť vo svoj prospech. Vláknité huby rodu Trichoderma patria medzi mykoparazity a sú výbornými antifungálnymi agentmi. Bohatou výbavou enzýmov (proteáz, celuláz, xylanáz, glukanáz,...) sa zbavujú potenciálnych rivalov v okolí a práve túto vlastnosť človek využíva na vlastné účely. Cieleným výberom substrátov vhodných na indukciu sekrécie proteáz u Trichoderma, by sa dosiahli zvýšené vyťažkov proteolytických enzýmov využívaných nielen v poľnohospodárstve, ale i v potravinárstve a farmácii. Táto práca sa zameriava na zmenu sekrécie proteáz pod vplyvom rôznych zdrojov uhlíka a dusíka a taktiež sa dotýka témy endocytózy.
Key words:proteolytické enzýmy, Trichoderma, variácia substrátu


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited