Jan 20, 2020   3:38 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Study of proteolytic enzyme secretion from yeasts
Written by (author): Ing. Jozef Ozimy
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium sekrécie proteolytických enzýmov z kvasiniek.
Summary:Kvasinky sú jednobunkové mikroorganizmy s eukaryotickou štruktúrou. Ich výhodou je, že sa vďaka ich aeróbnemu a anaeróbnemu metabolizmu ľahko kultivujú a zároveň, aj spracovanie kvasinkových buniek je relatívne nenáročná. Tieto rastové a metabolické vlastnosti kvasiniek sa intenzívne využívajú v rozmanitých oblastiach poľnohospodárstva a priemyslu. Nakoľko sú kvasinky geneticky dobre zmapované a ľahko sa dá manipulovať s ich genetickou informáciou, intenzívne sa využívajú aj ako modelové eukaryotické organizmy pri štúdiu eukaryotických bunkových procesov, regulačných dráh, biologických funkcií bielkovín a génov atď. Predmetom štúdia tohto projektu je fenomén indukovanej sekrécie proteolytických enzýmov. Hoci kvasinky patria medzi jednobunkové huby a veľa sa vie o ich endogénnom metabolizme, o ich sekréčnych aktivitách sa vie iba málo. Úlohou tohto projektu bolo zistiť, či rôzne druhy kvasiniek (Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Candida utilis a Rodotorula glutinis) sú schopné sekrétovať proteolytické enzýmy počas submerznej kultivácie v médiu obohatenom o bielkovinový induktor. Ďalším cieľom bolo charakterizovať základné molekulové vlastnosti pomocou zymografickej analýzy a určiť typ sekrétovaných proteolytických enzýmov na základe citlivosti ich aktivity na inhibítory, známe svojimi účinkami na proteolytické enzýmy.
Key words:sekrécia proteáz, bielkovinový induktor, kvasinky, Candida albicans, Rodotorula glutinis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited