Jan 20, 2020   4:10 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of production ability of Streptomyces toxytricini in the creation of lipstatin
Written by (author): Ing. Nora Rapavá
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium produkčnej schopnosti Streptomyces toxytricini v tvorbe lipstatínu.
Summary:Baktérie rodu Streptomyces sú charakteristické tvorbou širokej škály sekundárnych metabolitov. Jedným z týchto metabolitov je aj lipstatín, prírodný inhibítorov pankreatickej lipázy, ktorý je produkovaný kmeňom Streptomyces toxytricini. Podstata účinku lipstatínu je v tom, že inhibuje pôsobenie pankreatickej lipázy, a tak zabraňuje štiepeniu triacylglycerolov prijatých potravou na mastné kyseliny, čo má za následok, že triacylglyceroly tak prechádzajú telom v nezmenenej forme. Hydrogenáciou lipstatínu sa komerčne vyrába tetrahydrolipstatín, ktorý sa v medicíne využíva na liečbu obezity. Produkčná schopnosť kmeňa S. toxytricini tvoriť lipstatín sa však u jednotlivých jeho izolátov veľmi líši, a preto je cieľom tejto práce navrhnúť jednoduchú skríningovú metódu, ktorá by bola vhodná na detekciu mikroorganizmov produkujúcich tento inhibítor. Nami navrhnutá metóda založená na pH detekčnom systéme je síce veľmi jednoduchá, ale vyžaduje si ešte podrobnejšie testovanie, aby mohla byť použitá pre detekciu lipstatínu.
Key words:lipáza, lipstatín, Streptomyces toxytricini, tetrahydrolipstatín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited