Jan 20, 2020   12:16 p.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Relationship between proteases synthesis and conidiation induced by diverse signals in T. atroviride
Written by (author): Ing. Helena Galádová
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:Ing. Igor Dolejš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vzťah medzi syntézou proteáz a konidiáciou indukovanou rôzmanitými signálmi u Trichoderma atroviride
Summary:Vláknitá huba Trichoderma atroviride patrí medzi mykoparazitické huby, schopné počas rastu produkovať množstvo hydrolytických enzýmov, vrátane proteáz. Huba tieto enzýmy využíva predovšetkým na degradáciu komplexných organických substrátov v životnom prostredí a zabezpečenie vlastných existenčných potrieb. Zároveň jej zabezpečujú ochranu pred inými mikroorganizmami. Na ich tvorbu vplýva mnoho intra- a extracelulárnych faktorov. Hlavným cieľom tejto práce bolo zistiť, či konidiácia u T. atroviride vplýva na tvorbu proteáz a či produkcia týchto enzýmov závisí od spôsobu indukovania konidiogenézy alebo nie. Čiastkovým cieľom bolo porovnať proteolytický profil povrchovej kultúry T. atroviride vytvorený pri svetlom indukovanej konidiácie a konidiácie vyvolanej mechanickým poškodením mycélia.
Key words:Trichoderma atroviride, proteolytické enzýmy, fotokonidiácia, sekrécia proteínov, mechanické porušenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited