Jan 19, 2020   1:36 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The impact of seasonal variation on conidiation of Trichoderma atroviride
Written by (author): Ing. Stanislava Kecskésová
Department: Department of Biochemistry and Microbiology (IBM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv sezónnych zmien na konidiáciu Trichoderma atroviride
Summary:Vláknité huby z rodu Trichoderma majú široké priemyselné a poľnohospodárske využitie. V priemysle sa využívajú na produkciu rozmanitých heterológnych bielkovín a hydrolytických enzýmov, na tvorbu fyziologicky účinných metabolitov, zatiaľ čo v poľnohospodárstve sa využívajú na ochranu úžitkových rastlín ako " biocontrol agent" pred fytopatogénmi. Zároveň táto huba predstavuje modelový organizmus, ktorý slúži na výskum procesu konidiácie indukovanej rôznymi podnetmi. Cieľom tejto práce je podať informácie o vlastnostiach Trichoderma atroviride F-534 súvisiacich s procesom tvorby konídií. Hlavnou témou tejto práce je sledovanie sezónnych zmien fotoindukovanej konidiácie vláknitej huby T. atroviride F-534 v závislosti od rôzneho pH média. Súčasťou týchto experimentov je aj monitorovanie zmien makrovzhľadu týchto kultúr a rastovej rýchlosti kultúr v závislosti od ročného obdobia. Na záver sa práca venuje popisu vzťahu medzi magnetickým poľom Zeme a konidiáciou T. atroviride F-534.
Key words:Trichoderma atroviride, konidiácia, pH, ročné obdobia, magnetizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited