Nov 18, 2019   8:29 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Antagonistic interaction as the stimulus for the synthesis of proteinases in members of the genus Trichoderma
Lefkovitšová, Veronika -- Šimkovič, Martin
Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
2.Isolation of glucosinolates from less known plant species of the Brassicaceae family
Polozsányi, Zoltán -- Galádová, Helena -- Šimkovič, Martin
Izolácia glukozinolátov z menej známych rastlinných druhov čeľade kapustovité. In LAKATOŠ, B. -- BREIER, A. -- SULOVÁ, Z. Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná. Bratislava,: Slovenská akadémia vied, 2019, p. 41. ISBN 978-80-972752-6-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
3.Isolation of plant myrosinases by chromatography techniques
Záň, Matej -- Šimkovič, Martin
Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
4.Izolácia glukozinolátov z poľných bylín čeľade kapustovité
Mišíková, Miroslava -- Polozsányi, Zoltán -- Šimkovič, Martin
Izolácia glukozinolátov z poľných bylín čeľade kapustovité. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, p. 157--158. ISBN 978-80-8208-015-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami
Záň, Matej -- Šimkovič, Martin
Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, p. 162--163. ISBN 978-80-8208-015-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Prechodná nadmerná expresia myrozinázy v rastlinách na vývoj bioaktívneho výživového doplnku s obsahom izotiokyanátu
Jopčík, Martin -- Libantová, Jana -- Šimkovič, Martin -- Salaj, Ján
Transient overexpression of the myrosinase in plants for development of a bioactive isotiocynanate nutritional supplement. In Food/bio/tech, 14th international scientific conference , 16.-18.9.2019, Nitra. Nitra,: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, p. 47. ISBN 978-80-552-2038-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Production Untypical Hydrolases by Filamentous Fungi of the Trichoderma Genus
Haluz, Peter -- Šimkovič, Martin
Tvorba netradičných hydroláz vláknitými hubami z rodu Trichoderma. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
8.Stanovenie obsahu glukorafanínu vo voľne rastúcej rastline Cardaria draba pomocou kvapalinovej chromatografie
Polozsányi, Zoltán -- Galádová, Helena -- Jopčík, Martin -- Salaj, Ján -- Šimkovič, Martin
Evaluation of glucoraphanin content in a weed plant, Cardaria draba, by liquid chromatography. In Food/bio/tech, 14th international scientific conference , 16.-18.9.2019, Nitra. Nitra,: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, p. 62. ISBN 978-80-552-2038-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
9.The study of intracellular and secreted high-molecular-mass protease(s) of Trichoderma spp., and their responses to conidiation stimuli
Maťaťa, Matej -- Galádová, Helena -- Šimkovič, Martin -- Varečka, Ľudovít
The study of intracellular and secreted high-molecular-mass protease(s) of Trichoderma spp., and their responses to conidiation stimuli. Canadian Journal of Microbiology, 65. p. 653--667.
articles in magazines2019Details
10.The study of plant myrosinases through natural and synthetic glucosinolates
Galádová, Helena -- Polozsányi, Zoltán -- Šimkovič, Martin
Štúdium rastlinných myrozináz prostredníctvom prírodných a syntetických glukozinolátov. In LAKATOŠ, B. -- BREIER, A. -- SULOVÁ, Z. Drobnicov memoriál, 10. ročník, 11.-13.9.2019, Stará Lesná. Bratislava,: Slovenská akadémia vied, 2019, p. 42. ISBN 978-80-972752-6-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.