Dec 12, 2019   5:52 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denisa Liptáková, PhD.
Identification number: 3967
University e-mail: qliptakova [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Bellovičová
Mykotoxíny- toxické sekundárne metabolity vláknitých húb
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Buchtová
Mikrobiologická analýza parených syrov
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Bukovčanová
Výskyt a charakterizácia Cronobacter spp.
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ildikó Cseriová
Význam probiotík pre ľudský organizmus a ich využitie v potravinárstve
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viktória Csillag
Toxické pôsobenie vláknitých húb na makroorganizmy
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Čuláková
Charakterizácia bakteriocínov a ich antimikrobiálne účinky
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Soňa Diňová
Probiotiká a nešpecifické črevné zápaly
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Dronzeková
Vitamíny A a D nevyhnutné pre ľudský organizmus
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Dubská
Kvantitatívna analýza vplyvu NaCl a teploty na dynamiku rastu Geotrichum candidum
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Ferencová
Význam probiotík pre ľudský organizmus a ich využitie v potravinárstve
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Homola, PhD.
Popis mikroflóry vybraného mliečneho produktu
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Horečná
Obsah koliformných baktérií a Escherichia coli v produktoch zo surového mlieka
May 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Hornická
Mikrobiologická analýza materského mlieka a sušeného dojčenského mlieka s obsahom probiotík.
May 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Agáta Hudzíková
Celkový obsah mikroorganizmov v ovocných džúsoch v závislosti od teploty uchovávania
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Jankulová
Prebiotiká-substrát vhodný pre rast a metabolizmus probiotík
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Janovčíková
Dynamika obsahu Lactobacillus acidophilus vo vybraných mliečnych produktoch a jeho vplyv na hygienicky relevantné kontaminanty
May 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Káňavová
Mikroflóra tráviaceho traktu
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Kollárová
Izolácia vláknitých húb z nepražených orechov
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Krištúfková
Rast a prežívanie vybraných zástupcov Lactobacillus spp. v lisovaných rastlinných produktoch
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natália Kubová
Účinnosť dezinfekčných utierok na čistenie povrchov
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tímea Lieszkovszká
Sledovanie výskytu Listeria spp. v potravinách
May 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Máleková
Kvantitatívna analýza rastu Mucor circinelloides v. Tieghem v závislosti od koncentrácie NaCl a teploty
May 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Matejčeková, PhD.
Rast a prežívanie kultúr Fresco, Lactobacillus acidophilus a Lactobacillus rhamnosus GG v cereálnych kašiach
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Matejčeková, PhD.
Rast baktérií mliečneho kysnutia v cereálnych matriciach
May 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Molnárová
Kvantifikácia vplyvu faktorov prostredia na rast rodu Fusarium.
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Nechalová
Mikrobiálne pomery v tráviacom trakte
May 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Pelikánová, PhD.
Dynamika rastu Geotrichum candidum v prostredí baktérií mliečneho kysnutia
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Píšová
Matematická analýza rastu Mucor circinelloides v závislosti \\ od teploty a pH
May 2009Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Friderika Soltészová
Využitie kultúr Fresco a Lactobacillus plantarum v rastlinných fermentáciách.
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabína Spodniaková
Dynamika rastu Lactobacillus plantarum v závislosti od teploty
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Stančeková
Fermentácia rastlinných surovín: pilotná kvantitatívna charakterizácia rastu Lactobacillus sp.
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Šípková, PhD.
Kvantifikácia vplyvu pH a baktérií mliečneho kysnutia na vybraných kontaminantov z ovčieho hrudkového syra
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress