Sep 19, 2020   7:24 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Identification number: 3976
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

     
     
     Projects     
Publications
     
     
Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
YearDetails
1.
Alterantive antimicrobial agents combating microbial infections
Grečko, Lukáš -- Olejníková, Petra
Alternatívne prostriedky v boji proti mikrobiálnym infekciám. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
2.Antibiotic resistance of gut microbiota in healthy population and patients with hepatological disease
Cverenkárová, Klára -- Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Skladaný, Ľubomír
Mikrobiálna rezistencia v črevnom mikrobióme zdravých ľudí a pacientov s ochorením pečene. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, p. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
3.
Antimicrobial activity of silver complexes
Homokyová, Alexandra -- Olejníková, Petra
Antimikrobiálna účinnosť komplexov striebra. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
4.
Čo nového v mikrobiológii
Bujdáková, Helena -- Olejníková, Petra
Čo nového v mikrobiológii. Bratislava,: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2020. ISBN 978-80-973411-1-4.
conference proceedings2020
Details
5.
Isolation of resistant microorganisms from well waters
Repková, Laura -- Olejníková, Petra
Izolácia rezistentných mikroorganizmov zo studňovej vody určenej pre individuálne zásobovanie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
6.
Methicillin resistant staphylococci in clinic samples
Lukačovičová, Lenka -- Olejníková, Petra
Výskyt zástupcov Staphylococcus sp. rezistentných voči meticilínu v klinickom materiáli. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
7.
Occurence, study and reduction possibilities of selected antibiotic resistant bacteria in sludge and water from wastewater treatment plants
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, p. 18. ISBN 978-80-210-9611-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
8.Prevalence of antibiotic resistant coliform bacteria in surface waters located at Slovakia
Krahulcová, Monika -- Bačová, Ivana -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách na Slovensku. In Vodárenská biologie 2020. Chrudim,: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., 2020, p. 209--212. ISBN 978-80-88238-18-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
9.Staphyloccocus aureus, the food contaminat
Herchlová, Karin -- Olejníková, Petra
Staphylococcus aureus kontaminant potravín. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
10.
Staphylococcus sp. and infections
Čviriková, Vladimíra -- Olejníková, Petra
Staphylococcus sp. pôvodca infekcií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.