20. 1. 2020  16:58 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Procesová stabilita imobilizovanej galaktozidázy
Autor: Ing. Katarína Lačná
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Procesová stabilita imobilizovanej galaktozidázy
Abstrakt:Správny návrh procesu enzýmovej reakcie vyžaduje presný opis enzýmovej kinetiky a prevádzkovej stability v závislosti od skutočných podmienok tohto procesu. Pri zvyšovaní teploty dochádza k zvýšeniu katalytickej aktivity enzýmu, avšak často prudko klesá katalytická stabilita enzýmu. Práve preto je pre určenie prevádzkovej životnosti katalyzátora nevyhnutné mať k dispozícii matematický model, ktorý opisuje meniacu sa kinetiku aktivácie a denaturácie enzýmu v závislosti od teploty. V predkladanej práci sa skúmala enzýmová reakcia a inaktivácia stabilného katalyzátora v relevantnom modelovom systéme, v ktorom prebiehala hydrolýza laktózy pomocou imobilizovanej beta-galaktozidázy. V teplotnom rozmedzí 45 -67,5 °C sa merala sada dlhodobých experimentov v podobe priebehových kriviek konverzie substrátu. Na vyhodnotenie experimentálnych meraní slúžil matematický model pozostávajúci z dvoch obyčajných diferenciálnych rovníc. Proces hydrolýzy laktózy je opísaný Michaelis - Mentenovou kinetikou, čo je zároveň prvá diferenciálna rovnica modelu, pričom kinetika enzýmovej inaktivácie bola vyjadrená druhou diferenciálnou rovnicou. Životnosť imobilizovaného katalyzátora sa určila na základe inaktivačnej konštanty získanej z matematického modelu.
Klíčová slova:beta-galaktozidáza, stabilita enzýmu, enzýmová kinetika, modelovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně