19. 1. 2020  13:30 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Výroba kyseliny citrónovej
Autor: Bc. Juraj Domaniža
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Kurák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Výroba kyseliny citrónovej
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bol návrh výroby kyseliny citrónovej pomocou submerznej fermentácie v miešanom vsádzkovom bioreaktore a jej separácie z fermentačného média zrážaním pomocou hydroxidu vápenatého. Pre návrhový výpočet bolo treba v prvom kroku vypočítať materiálovú bilanciu na základe zistenej stechiometrie rastu Aspergillus niger. Výpočet metabolického tepla a tepla disipovaného miešadlom slúžil na návrh konštrukčných rozmerov ponorného chladiaceho hada. Výpočet rozmerov reaktora a chladiaceho hada bol podmienený zachovaním konštrukčných parametrov vybraného modelu návrhu reaktora. Aeróbna kultivácia vyžaduje stály prísun kyslíka, preto bolo potrebné zvoliť taký prietok vzduchu, aby obsah rozpusteného kyslíka vo fermentačnom médiu neklesol pod 80%. Ďalšia časť práce sa venuje výpočtu materiálovej bilancie jednotlivých separačných krokov. Pri zvolenom spôsobe separácie vzniká značné množstvo odpadu a je potrebné značné množstvo surovín, preto sa koniec práce venuje ich vyčísleniu.
Klíčová slova:kyselina citrónová, submerzná fermentácia, Aspergillus niger

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně