20. 1. 2020  15:07 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Purifikácia apiozidázy z priemyselného enzýmového preparátu
Autor: Ing. Jaroslav Cvaniga
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Gramblička, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Purifikácia apiozidázy z priemyselného enzýmového preparátu
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bola purifikácia apiozidázy z priemyselného enzýmového preparátu Viscozyme L pomocou ionexovej chromatografie na vhodnom type adsorbenta. Čiastkovými cieľmi práce bolo zistenie vplyvu pH na účinnosť separácie na silnom a slabom anexe, pričom sa zistilo, že najvyšší stupeň prečistenia apiozidázy od glukozidázovej aktivity sa dosiahol pri pH 6 na silnom anexe pri strmom gradiente. Ďalšou úlohou bolo zistenie vplyvu rôznych typov gradientu na účinnosť separácie na silnom anexe z pohľadu prečistenia nášho cieľového enzýmu od ostatných proteínov. Faktory prečistenia FPG a FPP boli najvyššie pri miernom gradiente do 30 % pre 20 ml mobilnej fázy a mali hodnotu 3,22 a 3,82. Pri tomto gradiente sa potom porovnal vplyv zvýšenej rýchlosti prietoku mobilnej fázy počas elúcie z 0,2 na 0,5 ml.min-1 na separáciu a produktivitu. Výsledkom bolo dosiahnutie vyššej produktivity až o 25 % pre prietok 0,5 ml.min-1 pri nezmenených hodnotách faktorov prečistenia. Pri týchto optimálnych podmienkach sa následne porovnala účinnosť separácie na silnom a slabom anexe, kedy sa ukázal vyšší stupeň selektivity u silného anexu, v podobe vzniku dvoch píkov aktivity apiozidázy a dvoch glukozidázy. Zároveň sa pri separácií na silnom anexe dosiahol vyšší faktor FPG. Z toho dôvodu bola potom na silnom anexe hľadaná maximálna záťaž kolóny pri optimálnych podmienkach. Tá má pre surovinu Viscozyme L hodnotu 90 mg. Pri tejto záťaži sme zrealizovali celú analýzu separácie a jej účinnosť a produktivitu sme porovnali so separáciami pri polovičnej a šestinovej záťaži kolóny. Najvyššia produktivita (0,489 mg.ml-1.min-1) sa dosiahla pri maximálnom zaťažení kolóny, hoci sa tu ukázal najnižší stupeň prečistenia apiozidázy od proteínov, ako aj od glukozidázovej aktivity.
Klíčová slova:aktivita, apiozidáza, glukozidáza, ionexová chromatografia, ionexová chromatografia, výťažok aktivity apiozidázy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně