19. 1. 2020  14:31 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv podmienok predúpravy fermentačnej pôdy na následnú filtráciu
Autor: Ing. Jana Witosová
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Vaňková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv podmienok predúpravy fermentačnej pôdy na následnú filtráciu
Abstrakt:Aminokyseliny (AMK) predstavujú základnú stavebnú jednotku proteínov v potrave, ktorá je potrebná rovnako pre ľudí, ako aj živočíchy. Aminokyseliny sa najčastejšie vyrábajú fermentačne pomocou rôznych mikroorganizmov. Sú to extracelulárne produkty, ktoré bunka uvoľňuje do fermentačného média. Po fermentácii nasleduje inaktivácia mikroorganizmov a ich separácia z fermentačného média filtráciou s použitím membránových modulov. Inaktivácia produkčných buniek predstavuje dôležitý technologický krok pri priemyselnej výrobe AMK. Účinnosť inaktivácie výrazne ovplyvňujú teplota, pH média a inaktivačný čas. Zmenou týchto podmienok dochádza k zmene optimálnych podmienok pre život prítomných mikroorganizmov, čo má za následok ich smrť a úplný rozpad. Navyše rôzne podmienky inaktivácie ovplyvňujú výsledné fyzikálne a chemické vlastnosti fermentačného média a môžu teda ovplyvňovať konečný výťažok/stratu, ako aj čistotu produktu. Cieľom diplomovej práce bolo nájsť vhodnú kombináciu teploty, pH a inaktivačného času tak, aby bola strata produktu počas následnej separácie čo najmenšia. Bola použitá metóda plánovaného experimentu. V prvej časti sa sledoval vplyv dĺžky inaktivácie na usmrtenie buniek. V druhom kroku sa metódou plánovaného experimentu pri konštantnom inaktivačnom čase sledoval vplyv rôznych kombinácií pH a teploty na dve odozvy (koncentrácia proteínov a koncentrácia produktu po separácií vhodnou membránovou technikou).
Klíčová slova:aminokyseliny, inaktivácia mikroorganizmov, teplota, hodnota pH, čas inaktivácie, koncentrácia produktu, koncentrácia proteínov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně