20. 1. 2020  13:01 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Technológia výroby lovastatínu
Autor: Bc. Veronika Rupčíková
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Oponent:Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Technológia výroby lovastatínu
Abstrakt:V tejto práci sme sa zaoberali návrhom reaktora na mikrobiálnu produkciu lovastatínu, liečiva používaného pri liečbe zvýšenej hladiny cholesterolu v krvi. Na produkciu lovastatínu bol vybraný druh vláknitej huby Aspergillus terreus ATCC 20542, účelne geneticky modifikovaný na zvýšenie výťažkov produktu. Práca obsahuje odhad dopytu na trhu s farmakami, ktorý bol základom pre návrh reaktora. Za účelom návrhu veľkosti reaktora sa riešila materiálová bilancia, ktorej predchádzala simulácia rýchlosti spotreby substrátov- uhlíkatého, dusíkatého, rýchlosti rastu biomasy a produkcie lovastatínu. Ďalej sa po návrhu geometrických parametrov reaktora riešila entalpická bilancia za účelom návrhu výmenníka tepla, ktorý by zabezpečoval izotermický režim kultivácie. Posledným bodom riešeným v našej práci bola otázka zabezpečenia dostatočného prísunu kyslíka počas kultivácie.
Klíčová slova:lovastatín, reaktor, kultivácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně