19. 1. 2020  14:09 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázy
Autor: Ing. Barbora Slaninová
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázy
Abstrakt:Monoterpény sa podieľajú na ovocnej a kvetinovej aróme ovocia a vína. Vo víne sa ich nachádza relatívne veľké množstvo, nie však vo voľnej, ale vo viazanej glykozidovej forme. Apiozidáza je enzým schopný uvoľniť monoterpény z ich viazanej formy, čím sa priamo podieľa na zlepšení arómy a celkovej charakteristiky vín. Apiozidáza sa v prírode vo voľnej forme takmer nenachádza. Objavená bola v enzýmových preparátoch huby Aspergillus, ale iba v malých množstvách. Cieľom práce bolo otestovať viaceré adsorbenty na separáciu apiozidázy z priemyselného enzýmového preparátu Viscozyme L pomocou iónovo-výmennej chromatografie. Separáciu komplikoval prítomný enzým glukozidáza, ktorý sa apiozidáze v mnohom podobá. V prvej časti práce, statických adsorpčných experimentoch, sme testovali jeden slabý anex (SEPABEDAS-FPDA), tri silné anexy (ESHMUNO Q, CAPTO Q, PRAESTO Q), jeden soliodolný anex (TOYOPEARL NH2-750F) a jeden silný multimodálny anex (CAPTO Adhere). Testovali sme vplyv pH a NaCl na adsorpciu. Na základe selektivít sme vybrali do druhej časti práce, kolónové separácie na chromatografickom zariadení ÅKTA, silný anex ESHMUNO Q, soliodolný anex a multimodálny anex. Ako najlepší zo všetkých adsorbentov sa ukázal multimodálny silný anex CAPTO Adhere, s ktorým sa dosiahlo najlepšie prečistenie od proteínov (FPP=15,61) a glukozidázy zároveň (FPG=5,87).
Klíčová slova:iónovo-výmenná chromatografia, purifikačný faktor, β-apiozidáza, adsorpcia, selektivita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně