20. 1. 2020  16:43 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Produkcia 2-fenyletanolu v integrovanom systéme s in situ adsorpciou produktu
Autor: Ing. Ivan Šimko, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Oponent:Ing. Monika Antošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Produkcia 2-fenyletanolu v integrovanom systéme s in situ adsorpciou produktu
Abstrakt:2-fenyletanol (2-PE) je jednoduchý aromatický primárny alkohol prítomný ako jedna z hlavných zložiek oleja ruží. Je súčasťou parfumérskych kompozícií v kozmetickom priemysle (99 percent celosvetovej produkcie) a menšie množstvá sú používané v potravinárskom priemysle ako aditívum zvýrazňujúce senzorické vlastnosti výrobkov. Biotechnologické procesy výroby 2-PE sú alternatívou klasických postupov výroby tohto produktu, avšak výrazná inhibícia produktom limituje výrobu v priemyselnom merítku. Jedným zo spôsobov ako znížiť inhibíciu produktom a zároveň zvýšiť produktivitu systému je tzv. in situ adsorpcia produktu. Pri tomto usporiadaní je adsorbent pridaný priamo do fermentora, alebo fermentačné médium cirkuluje v uzavretom okruhu cez pripojenú externú adsorpčnú kolónu. Pri výbere adsorbenta sú dôležitými parametrami maximálna adsorpčná kapacita a selektivita k produktu, účinná desorpcia a rýchla kinetika adsorpcie a desorpcie. Výber vhodného adsorbenta v tejto diplomovej práci bol založený na experimentálnom meraní jednozložkových a dvojzložkových izoteriem v širokom rozsahu koncentrácií. Na základe dobrej adsorpčnej kapacity a zároveň maximálnej selektivity bol z deviatich nosičov vybraný Amberlit XAD18. Spomedzi štyroch testovaných desorpčných činidiel, izoproanol vykazoval najlepšie desorpčné vlastnosti. V troch opakujúcich cykloch sa celkove vydesorbovalo 95 percent 2-PE. Pre najlepší adsorbent boli namerané dvojzložkové adsorpčné izotermy zmesi substrátu L-fenylalanínu a produktu 2-fenyletanolu. Pri vyhodnotení viaczložkových adsorpčných izoteriem sme použili viacero predikatívnych modelov využívajúcich parametre jednozložkových rovnováh. Tieto modely, založené na veľkom počte zjednodušujúcich predpokladov, však neboli schopné uspokojivo predpovedať správanie sa dvojzložkových zmesí vykazujúcich silnú vzájomnú kompetíciu. Simultánne vyhodnotenie jedno aj dvojzložkových rovnováh pomocou nelineárneho kompetetívnho modelu s piatimi parametrami poskytlo adekvátny opis všetkých experimentálnych údajov v celom rozsahu vyšetrovaných koncentrácií.
Klíčová slova:aróma, fermentačná produkcia 2-fenyletanolu, in situ adsorpcia


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně