20. 1. 2020  13:01 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh vsádzkového bioreaktora na výrobu kyseliny citrónovej
Autor: Ing. Petra Podmanická
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh vsádzkového bioreaktora na výrobu kyseliny citrónovej
Abstrakt:Cieľom bakalárskeho projektu bol návrhový výpočet vsádzkového dokonale miešaného bioreaktora priemyselných rozmerov pre produkciu 1000 kg kyseliny citrónovej. Pri výpočte sme vychádzali z publikovaných experimentálnych údajov o kinetike: rastu biomasy, spotreby substrátu a tvorby produktu. Pre zadanú kapacitu výroby bolo potrebné na základe stechiometrie postupne riešiť materiálovú a energetickú bilanciu samotnej fermentácie, ale aj procesov pred úpravy škrobu. Pri optimalizácii fermentora sme sa ďalej zaoberali výpočtom dĺžky fermentácie pre predpísanú konverziu substrátu, riešením mikrobiálnej kinetiky (výpočet saturačnej konštanty a maximálnej rastovej rýchlosti) a návrhom miešania. Keďže produkčný kmeň Aspergillus niger je striktný aerób vyžadujúci pre svoj rast a teda aj produkciu neustály a dostatočný prísun kyslíka, dôležitou časťou výpočtu bol návrh vzdušnenia. Účinnejšie využitie výrobnej kapacity vyžadovalo aj výpočet optimálnej produktivity zariadenia pri známej dĺžke fermentácie a predpísanom operačnom čase.
Klíčová slova:Aspergillus niger, Bioreaktor, Kyselina citrónová


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně