20. 1. 2020  16:46 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh bioreaktora na výrobu 2-fenyletanolu
Autor: Ing. Ivan Šimko, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh bioreaktora na výrobu 2-fenyletanolu
Abstrakt:Úlohou tejto práce je uskutočniť návrhový výpočet vsádzkového dokonale miešaného bioreaktora priemyselných rozmerov na výrobu 20 kg 2-fenyletanolu (2-PE) pomocou kvasiniek Saccharomyces cerevisiae aeróbnou fermentáciou. Vo výpočte sa riešila stechiometria, celková materiálová a entalpická bilancia procesu, disipácia energie miešadlom a s tým spojené chladenie reaktora, mikrobiálna kinetika, návrh rozmerov miešadla a bioreaktora, prestup kyslíka a optimálna produktivita.
Klíčová slova:bioreaktor, Saccharomyces cerevisiae, 2-fenyletanol


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně