20. 1. 2020  16:48 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zlepšenie procesovej stability imobilizovanej glukózo izomerázy
Autor: Ing. Patrik Homola, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Oponent:Ing. Monika Antošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zlepšenie procesovej stability imobilizovanej glukózo izomerázy
Abstrakt:V tejto práci bola skúmaná inaktivácia imobilizovanej glukózoizomerázy (GI) a vplyv prietoku cez plnenú kolónu pri rôznych teplotách, s cieľom navrhnúť optimálne podmienky pre kontinuálnu výrobu glukózo-fruktózového sirupu. Prvá časť práce bola zameraná na vyhodnotenie kinetiky tepelnej inaktivácie. Keďže v predbežných experimentoch sa ukázalo, že enzým vykazoval vysokú stabilitu v rozmedzí teplôt 55 až 75 °C, kinetika inaktivácie sa sledovala pri podstatne vyšších teplotách a to pri 83 až 95 °C. Simultánne vyhodnotenie experimentálnych údajov potvrdilo vhodnosť kinetického modelu prvého poriadku na opis kinetiky inaktivácie v prítomnosti substrátu. Vypočítaná rýchlostná konštanta a aktivačná energia inaktivácie pri referenčnej teplote 89 °C bola použitá na simuláciu závislosti aktivity od času pri teplotách mimo meraného teplotného intervalu. Vypočítalo sa, že pri teplote 60 °C enzým môže dosiahnuť životnosť približne jeden rok. Ďalej sa sledovali vlastnosti enzýmu v prietokovom systéme. Sledoval sa vplyv zdržného času na konverziu a objemovú produktivitu pri rôznych teplotách. Taktiež sa sledovala dlhodobá stabilita pri teplote 65 °C a prietoku 3 cm3 min-1, pri ktorom klesla konverzia z 40% na 10% počas 14 dní.
Klíčová slova:Glukózoizomeráza, Kinetika inaktivácie, Procesová stabilita

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 10 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně