20. 1. 2020  12:07 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Použitie membránovej filtrácie pri výrobe aminokyselín
Autor: Ing. Zuzana Ivanová
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Stopka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Použitie membránovej filtrácie pri výrobe aminokyselín
Abstrakt:L - Aminokyseliny sú prirodzenou súčasťou organizmov, majú nezastupiteľný význam pre život. Vďaka tomu nachádzajú veľké priemyselné využitie: prísady do jedál (glutaman sodný, serín, kys. asparágová), výživové doplnky (lyzín, metionín, treonín), vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Dajú sa pripraviť viacerými spôsobmi, ktoré sa navzájom líšia cenou a čistotou: chemická syntéza (D, L - zmes), biokonverzia pomocou enzýmov a fermentačná produkcia (L - forma). Pri fermentačnej výrobe, po samotnej fermentácii nasleduje ešte niekoľko separačných krokov na zisk produktu. Jedným z nich je aj proces oddelenia biomasy z vyfermentovaného média (fermentačná pôda) pomocou ultrafiltrácie na keramických membránach. Pri ultrafiltrácii fermentačnej pôdy v procese purifikácie (zakoncentrovávanie) dochádza k postupnému zanášaniu membrán a znižovaniu prietoku permeátu. Pri výbere vhodnej membrány pre ultrafiltráciu fermentačných pôd má zanášanie zásadný význam. Keďže zloženie fermentačných pôd je veľmi premenlivé, experimenty na testovaných membránach boli vykonané s materiálom z výroby pri simulácii reálnych podmienok. Pri testovaní membrán sa najvyššie priemerné hustoty toku dosiahli pri pôde A s najkratšími časmi merania, najnižšiu hustotu toku u všetkých membrán dosahovala pôda D s dlhými časmi meraní. Maximálny stupeň zakoncentrovania, ktorý fermentačné médiá dosiahli pred diafiltráciou závisel od množstva biomasy vo fermentačnom médiu. Médium A s najvyšším množstvom biomasy (sušina = 4,5 hm%) dosiahlo stupeň zakoncentrovania 2,6; F s množstvom biomasy (sušina = 1,5 hm%) až 16,5. Hustota toku permeátu dosahovaná pri membráne s vyššou rozlišovacou schopnosťou bola nižšia než u membrán s nižšou rozlišovacou schopnosťou. Membrány s nižšou rozlišovacou schopnosťou (150kD, 200kD) dosahovali síce veľmi podobné hodnoty hustôt toku, líšili sa však priebehom a časom konečného poklesu. Pall Schumasiv 200kD a Atech 200kD sa javia ako vhodnejšie na prípadnú predkoncentráciu, Kerasep 150 kD sa javí ako vhodnejšia pre vyššie stupne zakoncentrovania. Nárast hustoty toku pri zvýšení teploty závisí od druhu fermentačného média a od použitej membrány.
Klíčová slova:fermentačné pôdy, keramické membrány, ultrafiltrácia, aminokyseliny

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně